• ประหยัด ฿51

  ที่ โชนัน

  ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 99 คะแนน แลกรับ

  1.เครื่องดื่มน้ำชาเขียวรีฟิล 29.- + ไข่ออนเซ็น 22.-

  หรือ

  2. เครื่องดื่มน้ำชาเขียวรีฟิล 29.- + ซุปมิโซะ 22.-

   

  เงื่อนไข
  - 1 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
  - จำกัด 6500สิทธิ์ ตลอดโครงการ

  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า