• บริการส่งเอกสาร (Messenger Service)

  สามารถติดต่อขอให้บริการผ่าน TrueBlack Call Center 1236 หรือ +6699 998 1236 จากต่างประเทศ
  1. ทรูมอบสิทธิ์ให้กับลูกค้า จำนวน 2 ครั้ง/1 บัตรประชาชน / ปีปฎิทิน โดย
  - สิทธิ์ครั้งที่ 1 ระหว่าง มกราคม - มิถุนายน
  - สิทธิ์ครั้งที่ 2 ระหว่าง กรกฎาคม - ธันวาคม
  2. บริการรับ-ส่งเอกสารฟรี ระหว่างจุด 2 จุดเท่านั้น
  3. ลูกค้าสามารถขอรับบริการล่วงหน้าได้ไม่เกิน 5 วันทำการ
  4. พื้นที่ให้บริการ: เขตกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น (นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ)
  5. เฉพาะสินค้าน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม, ไม่แตกหัก หรือต้องใช้ความระมัดระวังพิเศษ และขนส่งได้ด้วยมอเตอร์ไซค์