• ประหยัดสูงสุด ฿150

  ที่ Traveloka

  เงื่อนไข

  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ กรอกที่ https://trv.lk/TrueIDApp 
  - โค้ดส่วนลดนี้สำหรับลูกค้าทรู
  - ระยะเวลาการจอง: 9 กรกฎาคม 2564 - 30 กันยายน 2564
  - สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในระยะเวลาโปรโมชั่น
  -โค้ดส่วนลดนี้ส่วนลดมีจำนวนจำกัด
  - โค้ดส่วนลดนี้สามารถจองผ่านทางเว็บไซต์ โมบายเว็บ และ แอปพลิเคชัน Traveloka
  - โค้ดส่วนลดนี้สามารถใช้กับการชำระเงินในสกุล บาทไทย (THB) เท่านั้น
  - โค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  - ในกรณีขอคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง Traveloka จะชดเชยตามจำนวนเงินที่ชำระเข้าระบบหลังจากหักส่วนลดแล้วเท่านั้น
  - Traveloka ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับสิทธิ์การใช้ส่วนลดในอนาคต ต่อลูกค้าที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น หรือใช้โปรโมชั่นในทางที่ผิด
  - การใช้โปรโมชั่นในทางที่ผิด หมายถึง การใช้งานที่ผิดพลาด ทุจริต หรือ กระทำเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
  - Traveloka ขอสงวนสิทธิ์ในการออกรหัสส่วนลดทดแทน ในกรณีที่รหัสส่วนลดหมดอายุการใช้งาน ถูกยกเลิก หรือนำไปใช้ในทางที่ผิด
  - Traveloka ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือระงับโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้