•  

  ใช้ทรูพอยท์ 50 คะแนน แทนเงิน 5 บาท ร่วมบริจาคให้กับ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เพื่อพัฒนาการศึกษาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน

   

  เงื่อนไข

  - เงินที่ได้จากการบริจาคจะนำเข้าให้กับมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี
  - หากลูกค้ากดแลกสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืนทรูพอยท์ทุกกรณี
  - ไม่มีการออกใบเสร็จบริจาคให้กับลูกค้า

 •  

  ใช้ทรูพอยท์ 100 คะแนน แทนเงิน 10 บาท ร่วมบริจาคให้กับ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เพื่อพัฒนาการศึกษาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน

   

  เงื่อนไข

  - เงินที่ได้จากการบริจาคจะนำเข้าให้กับมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี
  - หากลูกค้ากดแลกสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืนทรูพอยท์ทุกกรณี
  - ไม่มีการออกใบเสร็จบริจาคให้กับลูกค้า

 •  

  ใช้ทรูพอยท์ 150 คะแนน แทนเงิน 15 บาท ร่วมบริจาคให้กับ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เพื่อพัฒนาการศึกษาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน

   

  เงื่อนไข

  - เงินที่ได้จากการบริจาคจะนำเข้าให้กับมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี
  - หากลูกค้ากดแลกสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืนทรูพอยท์ทุกกรณี
  - ไม่มีการออกใบเสร็จบริจาคให้กับลูกค้า