• ประหยัด ฿30.00

  ที่ โลตัส ฟู้ดคอร์ท

  ลูกค้าทรู รับเพิ่ม 30 บาท เมื่อซื้อบัตรศูนย์อาหาร มูลค่า 120 บาท (ชนิดไม่แลกคืน)

  เงื่อนไข

  - 1 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
  - จำกัด 5,000 สิทธิ์ / เดือน รวม 15,000 สิทธิ์ ( จำกัด 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์ / เดือน)
  - ลูกค้าทรูแสดงบัตรทรูการ์ด บัตรประชาชน หรือ แสดงบาร์โค้ดจากการรับสิทธิ์ผ่านแอป รับเพิ่ม 30 บาท เมื่อซื้อบัตร Food Card มูลค่า 120 บาท แบบไม่แลกคืน โดยแลกรับสิทธิ์ผ่านเครื่อง EDC ที่จุดจำหน่ายคูปอง ณ ศูนย์อาหาร
  - บัตรรับประทานอาหารไม่สามารถแลกหรือทอนเป็นเงินสดได้
  - สามารถแลกรับสิทธิ์ได้ตามวันที่กำหนดเท่านั้น
  - ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือใช้สิทธิ์แทนกันได้
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ระงับใช้ได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ในกรณีที่มีการใช้สิทธิ์ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด