• ประหยัด ฿30.00

  ที่ โลตัส ฟู้ดคอร์ท

  ลูกค้าทรู รับเพิ่ม 30 บาท เมื่อซื้อบัตรศูนย์อาหาร มูลค่า 120 บาท (ชนิดไม่แลกคืน)

  เงื่อนไข

  1. ลูกค้าทรูแสดงบัตรทรูการ์ด บัตรประชาชน หรือ แสดงบาร์โค้ดจากการรับสิทธิ์ผ่านแอพ รับเพิ่ม 30 บาท เมื่อซื้อบัตร Food Card มูลค่า 120 บาท แบบไม่่แลกคืน โดยแลกรับสิทธิ์ผ่านเครื่อง EDC ที่จุดจำหน่ายคูปอง ณ ศูนย์อาหาร
  2. จำกัด 5,000 สิทธิ์ / เดือน ( จำกัด 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์ / เดือน)
  4. บัตรรับประทานอาหารไม่สามารถแลกหรือทอนเป็นเงินสดได้
  5. สามารถแลกรับสิทธิ์ได้ตามวันที่กำหนดเท่านั้น
  6. ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือใช้สิทธิ์แทนกันได้
  7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ระงับใช้ได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
  8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ในกรณีที่มีการใช้สิทธิ์ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด