•  

  ลูกค้าทรู รับทรูพอยท์ 10 คะแนน ที่กิจกรรม Songkran Day

  รูปแบบกิจกรรม:
  1. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : 1 เมษายน 2567 - 30 เมษายน 2567 เท่านั้น
  2. ลูกค้าทรูจะต้องเคยลงทะเบียนบัญชีทรูไอดี ให้ถูกต้องครบถ้วน จึงสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
  3. จากนั้นกดปุ่ม “รับสิทธิ์” สำหรับผู้รับสิทธิ์สำเร็จเท่านั้น จึงได้รับทรูพอยท์
  4. จำกัดสิทธิ์ 1 สิทธิ์ (10 ทรูพอยท์) ต่อ1 บัญชีทรูไอดี ตลอดแคมเปญ
  5. จำกัดสิทธิ์รวม 900,000 สิทธิ์ ต่อ เดือน
  6. ทรูพอยท์ 10 คะแนนจากกิจกรรมดังกล่าว ไม่สามารถขอคืน หรือสามารถเปลี่ยนหรือแลกทรูพอยท์เป็นเงินสดหรือของรางวัลอย่างอื่นได้ และต้องใช้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เท่านั้น

  เงื่อนไข
  1. กิจกรรมนี้ สำหรับลูกค้าทรู ที่จดทะเบียนหมายเลขบัตรประชาชนถูกต้องตามเงื่อนไขและ ได้ลงทะเบียน พร้อมล็อกอินเข้าแอปพลิเคชันทรูไอดี ให้ถูกต้องครบถ้วน จึงสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
  2. วิธีการร่วมกิจกรรม : ล็อกอินเข้าแอปพลิเคชันทรูไอดีให้ถูกต้องครบถ้วน และกดรับสิทธิ์ที่ปุ่มรับสิทธิ์กิจกรรมเท่านั้น
  3. ลูกค้าทรูกดรับสิทธิ์สำเร็จจะได้รับ 10 ทรูพอยท์ ต่อ 1 บัญชีทรูไอดี ตลอดแคมเปญ โดยทรูพอยท์จะเข้าบัญชีของผู้ที่ ล็อกอินเข้าสู่ระบบทรูไอดีที่ทำการผูกหมายเลขบัตรประชาชนที่ใช้สินค้าและบริการของทรูเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ภายใน 24 ชม. หลังจากการรับสิทธิ์สำเร็จ
  4. กิจกรรมระหว่างวันที่ 1 เมษายน  2567 - 30 เมษายน 2567 เท่านั้น
  5. จำกัดสิทธิ์ 1 สิทธิ์ (10 ทรูพอยท์) ต่อ 1 บัญชีทรูไอดี ตลอดแคมเปญ
  6. จำกัดสิทธิ์รวม 900,000 สิทธิ์ ตลอดทั้งกิจกรรม หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
  7. ทรูพอยท์ที่ได้รับจากกิจกรรมมีอายุ 1 ปี เช่นรับทรูพอยท์วันที่ 1 มีนาคม 2567 ทรูพอยท์จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2568
  8. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  9. ทรูพอยท์ที่ได้รับสามารถนำไปสะสมใช้เป็นส่วนลดในการรับสิทธิ์ต่างๆ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ลูกค้าทรูไม่สามารถเปลี่ยนหรือแลกทรูพอยท์เป็นเงินสดหรือของรางวัลอย่างอื่นได้ และต้องใช้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เท่านั้น
  10. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  11. บริษัท ทรู ดิจิตอล กรุ๊ป จำกัด (“บริษัทฯ”) มีสิทธิ์ในการมอบทรูพอยท์ให้แก่ ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ถูกต้องเท่านั้น และมีสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  12. กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  13. เงื่อนไขในการรับสิทธิ์พิเศษนี้ อาจจะมีการถูกแปลไปเป็นภาษาอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขในการ รับสิทธิ์พิเศษฉบับภาษาไทยถือเป็นฉบับบที่สมบูรณ์