• ส่วนลด 10% ค่าอาหาร (ไม่รวม Omakase set)
  พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆ
  - เครื่องดื่มต้อนรับแบบพิเศษ 2 แก้ว
  - ซื้อ 1 แถม 1 เครื่องดื่มที่ไม่รวมแอลกอฮอล์

  เงื่อนไข
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่รวม Omakase set
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้