• *ใช้ได้ที่ร้านโยชิโนยะ สาขา 101 True digital Park เท่านั้น

  เงื่อนไข

  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - เฉพาะรับประทานที่ร้านเท่านั้น สามารถใช้กับบริการ Take Away ได้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 
  - ใช้ได้ที่ร้านโยชิโนยะ สาขา 101 True digital Park เท่านั้น