• เงื่อนไข
  - จำกัด 1 หมายเลข / สิทธิ์ / วัน
  - จำกัดเฉพาะผู้ใหญ่ชาวไทยเท่านั้น
  - เฉพาะสาขากรุงเทพฯ และสาขาพัทยาเท่า
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ และกรุณานำโทรศัพท์มากดรับสิทธิ์ ณ จุดจำหน่ายบัตร เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์ (สงวนสิทธิ์ในการแสดงภาพจากการบันทึกภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือ)
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้