• ประหยัดสูงสุด ฿40.00

  ที่ เบลลินี่ เบคแอนด์บรู

  ลูกค้าทรูใช้ 5 ทรูพอยท์ แลกซื้อเครื่องดื่ม Bellinee's ขนาด 22 oz. แก้วที่ 2 ลด 50% เฉพาะเมนูที่ร่วมรายการเท่านั้น


  เมนูที่เข้าร่วมรายการ
  - Iced Cafe Americano
  - Iced Espresso
  - Iced Cappuccino
  - Iced Cafe Latte
  - Iced Thai Tea (ชาไทยนมเย็น)
  - Iced Chocolate (ช็อกโกแลตเย็น)
  - Iced Lemon Tea
  - Bellinee Signature Coffee
  - Iced Peach Tea
  - Lemon Breeze (22 Oz.)

  เงื่อนไข

  1. สามารถใช้สิทธิ์ภายในเดือนที่กดรับรหัสแล้วเท่านั้น ไม่สามารถใช้ข้ามเดือนได้
  2. ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำไปใช้ภายในระยะเวลา ไม่ว่ากรณีใดๆ ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยรหัสคืนในทุกกรณี
  3. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  5. ลูกค้าทรูกดรับสิทธิ์ผ่าน True ID Application และนำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์ก่อนสั่งอาหาร
  6. จำกัด 1 ท่าน / สิทธิ์ / เดือน , สิทธิพิเศษรวมมีจำนวนจำกัด กรุณาตรวจสอบสิทธิ์กับพนักงานก่อนแลกรับสิทธิ์