• @ ตู้ Vending Plus

  ลูกค้าทรูใช้ 1 ทรูพอยท์ แลกส่วนลด 1 บาท สำหรับซื้อสินค้าที่ตู้ Vending Plus

   

  เงื่อนไข

  1. คูปองสามารถใช้แทนเงินสดเพื่อแลกสินค้าผ่านตู้ Vending Plus ที่ร่วมรายการเท่านั้น
  2. คูปองไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
  3. คูปองสามารถใช้ ได้ 1 ครั้งเท่านั้น (ไม่สามารถใช้ซ้ำได้)
  4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีเกิดความผิดพลาดจากระบบทางเทคนิค, สินค้าขาด หรือสินค้าหมดก่อนกำหนด
  5. หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
  6. สินค้ามีจำนวนจำกัด โปรดตรวจสอบสินค้า ก่อนกดแลกคูปอง
  7. คูปองที่แลกรับสิทธิ์มาแล้วในแตละเดือน จะหมดอายุ ณ วันสุดท้ายของเดือนนั้นๆ