• อัตราการแลกคะแนน ทุก 1,000 คะแนนบัวหลวง Thank You Rewards แลกได้ 250 TruePoint

  วิธีแลกคะแนน
  1. ลูกค้า โทร. 026384000 แจ้งพนักงาน Call Center ธนาคารกรุงเทพ เพื่อขอโอนคะแนน บัวหลวง Thank You Rewards เป็นคะแนนสะสม TruePoint
  2. แจ้งหมายเลขหมายเลขบัตรประชาชนของลูกค้าที่ใช้ลงทะเบียนไว้กับแอพพลิเคชั่น TrueID หรือ TrueYou และแจ้งจำนวนคะแนนสะสมบัวหลวง Thank You Rewards ที่ลูกค้าต้องการแลก
  3. ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม TruePoint ภายใน 7 วันทำการหลังจากการทำรายการเสร็จสมบูรณ์

  เงื่อนไข

  1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรู ที่ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น
  2. อัตรานี้ใช้กับการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสมตั้งแต่ 1 กันยายน 2564 - 31 ธันวาคม 2565 เท่านั้น หรือจนกว่าจะเปลี่ยนแปลง (ระยะเวลาของโครงการ)
  3. ไม่จำกัดจำนวนการแลก / หมายเลขบัตรประชาชน / ระยะเวลาของโครงการ
  4. TruePoint จะถูกโอนเข้าบัญชีทรูไอดีของลูกค้าภายใน 7 วันทำการหลังจากการทำรายการเสร็จสมบูรณ์
  5. คะแนน TruePoint ที่แลกแล้วไม่สามารถ เปลี่ยน/โอนให้ผู้อื่น หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  6. เมื่อทำรายการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสม Thank You Rewards เป็นคะแนน TruePoint แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง, ยกเลิก หรือแลกกลับคืนเป็นคะแนนสะสม Thank You Rewards ได้
  7. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้ประกาศไว้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  8. กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารฯ และ บริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  9. เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสม TruePoint เป็นไปตามที่ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กำหนด
  10. หากพบปัญหาหรือไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิพิเศษจากคะแนนสะสม TruePoint ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าทรู โทร. 1242