• ประหยัด ฿4

  ที่ ลาสต์ไอดอล ไทยแลนด์

  LI 06 เก๋
  พรรณิภา วงษาชัย อายุ 19 ปี
  ความสามารถพิเศษ รำไทย เต้น ร้องเพลง วาดรูป ตัดต่อรูปภาพ เขียนหนังสือได้เร็ว

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการโหวตด้วยคะแนนทรูพอยท์
  1. กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (“บริษัทฯ”) สำหรับลูกค้าทรูที่ใช้บริการ ทรูมูฟ เอช, ทรู วิชั่นส์ และทรู ออนไลน์ สามารถใช้คะแนนทรูพอยท์ร่วมโหวตไอดอลที่ชื่นชอบ ให้เป็น 1 ใน 5 ของ True 5G Special Unit ได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 23:59 น. หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
  2. ลูกค้าทรูสามารถโหวต True 5G Special Unit ได้ผ่านทางทรูไอดีแอปพลิเคชั่น และเว็บไซต์ https://exclusive.trueid.net/lastidol  โดยลูกค้าทรูจะต้องทำการล็อคอินและลงทะเบียนทรูไอดีให้เรียบร้อยก่อนทุกครั้ง จึงสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
  3. ลูกค้าทรูสามารถร่วมกิจกรรมได้โดยใช้ทรูพอยท์ 20 คะแนน ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1 คะแนนโหวต ร่วมโหวตไอดอลที่ชื่นชอบ ให้เป็น 1 ใน 5 ของ True 5G Special Unit ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  4. ทุกคะแนนโหวตจะถูกบันทึกและสะสมไว้ตลอดช่วงเวลาที่กำหนด และจะถูกนำไปนับรวมกับคะแนนโหวตจากระบบของทรูมันนี่ และระบบของทรูมูฟ เอช และเมื่อครบกำหนดระบบจะทำการปิดโหวต และสรุปคะแนน เพื่อประกาศผล True 5G Special Unit ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ผ่านทางทรูไอดีแอปพลิเคชั่น
  5. ลูกค้าที่ใช้สิทธิ์ทำรายการสำเร็จ จะไม่สามารถยกเลิก แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือขอคืนคะแนนสะสมทรูพอยท์ได้ ทุกกรณี
  6. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม, วิธีการร่วมกิจกรรม, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือ รายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือ ปรับกลไกวิธีของกิจกรรมในครั้งนี้ และ/หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับของรางวัลตามดุลพินิจของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  8. กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด
  9. กรณีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการโหวต หรือพบปัญหาเรื่องคะแนนทรูพอยท์ สามารถติดต่อ 1242 ตลอด 24 ชั่วโมง