• ประหยัด ฿130

  ที่ โอ บอง แปง

  เงื่อนไข

  - 2 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
  - จำกัด 11,000 สิทธิ์ ตลอดโครงการ
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์

  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด
  - รหัสจะหมดอายุภายในวันที่ 30 มิ.ย.64
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนทรูพอยท์ทุกกรณี
   
  ยกเว้น เมนู Belgian Chocolate, Belgian Mocha Blast, Matcha Latte และเครื่องดื่มโปรโมชั่น

  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า