• **เมื่อกดรับอั่งเปาทรูพอยท์แล้ว สามารถใช้คะแนนทรูพอยท์ แลกค่าโทร ค่าเน็ต และดีลสุดว้าวได้ทันที ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ คลิก

   

  รูปแบบกิจกรรม:

  1. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : 9 ก.พ. 2564 - 28 ก.พ. 2564 เท่านั้น
  2. ลูกค้าทรูจะต้องเคยลงทะเบียนบัญชีทรูไอดี ให้ถูกต้องครบถ้วน จึงสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
  3. จากนั้นกดปุ่ม “รับสิทธิ์” หรือกด *878*158595# โทรออก สำหรับผู้รับสิทธิ์สำเร็จเท่านั้น จึงได้รับทรูพอยท์ 10 คะแนน / 1สิทธิ / 1 บัญชีทรูไอดี ตลอดแคมเปญ
  4. จำกัดสิทธิ์รวม 100,000,000 ทรูพอยท์หรือ 10,000,000 สิทธิ ตลอดทั้งกิจกรรม หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
  5. ทรูพอยท์ 10 คะแนนจากกิจกรรมดังกล่าว จะหมดอายุภายในวันที่ 28 ก.พ. 64 เท่านั้น และไม่สามารถขอคืน หรือสามารถเปลี่ยนหรือแลกทรูพอยท์เป็นเงินสดหรือของรางวัลอย่างอื่นได้ และต้องใช้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เท่านั้น

   

  เงื่อนไข

  1. กิจกรรมนี้ สำหรับลูกค้าทรู ที่จดทะเบียนหมายเลขบัตรประชาชนถูกต้องตามเงื่อนไขและ ได้ลงทะเบียน พร้อมล็อกอินเข้าแอปพลิเคชันทรูไอดี ให้ถูกต้องครบถ้วน จึงสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
  2. วิธีการร่วมกิจกรรม : ล็อกอินเข้าแอปพลิเคชันทรูไอดีให้ถูกต้องครบถ้วน และกดรับสิทธิ์ที่ปุ่มรับสิทธิ์กิจกรรมเท่านั้น
  3. ลูกค้าทรูกดรับสิทธิ์สำเร็จจะได้รับ 10 ทรูพอยท์ ต่อ 1 บัญชีทรูไอดี ตลอดแคมเปญ โดยทรูพอยท์จะเข้าบัญชีของผู้ที่ ล็อกอินเข้าสู่ระบบทรูไอดีที่ทำการผูกหมายเลขบัตรประชาชนที่ใช้สินค้าและบริการของทรูเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ภายใน 24 ชม. หลังจากการรับสิทธิ์สำเร็จ
  4. กิจกรรมระหว่างวันที่ 9 ก.พ. 2564 - 28 ก.พ. 2564 เท่านั้น
  5. จำกัดสิทธิ์ 1 สิทธิ์ (10 ทรูพอยท์) ต่อ 1 บัญชีทรูไอดี ตลอดแคมเปญ
  6. ไม่จำกัดสิทธิ์ ต่อวัน ตลอดทั้งกิจกรรม
  7. จำกัดสิทธิ์รวม 100,000,000 ทรูพอยท์ หรือ 10,000,000 สิทธิ ตลอดทั้งกิจกรรม หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
  8. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  9. ทรูพอยท์ที่ได้รับสามารถนำไปสะสมใช้เป็นส่วนลดในการรับสิทธิ์ต่างๆ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ลูกค้าทรูไม่สามารถเปลี่ยนหรือแลกทรูพอยท์เป็นเงินสดหรือของรางวัลอย่างอื่นได้ และต้องใช้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เท่านั้น
  10. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  11. บริษัท ทรู ดิจิตอล กรุ๊ป จำกัด (“บริษัทฯ”) มีสิทธิ์ในการมอบทรูพอยท์ให้แก่ ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ถูกต้องเท่านั้น และมีสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  12. กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  13. เงื่อนไขในการรับสิทธิ์พิเศษนี้ อาจจะมีการถูกแปลไปเป็นภาษาอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขในการ รับสิทธิ์พิเศษฉบับภาษาไทยถือเป็นฉบับบที่สมบูรณ์ที่สุด