คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับ สถานะลูกค้าทรูและบัตรทรูการ์ด
ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะลูกค้าทรูได้ 3 ช่องทาง คือ
1. แอปทรูไอดี (TrueID) ใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android
2. กด *999# โทรออก จากหมายเลขทรูมูฟ เอช (ไม่มีค่าบริการ)
3. แอปไอเซอร์วิส (iService) ใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android
  • ลูกค้าที่มีสินค้าและบริการทรู อยู่แล้ว เมื่อเปิดใช้บริการสินค้าเพิ่มเติม จะได้รับสถานะลูกค้าทรูการ์ดตั้งแต่วันแรกที่สมัครใช้บริการสินค้าบริการใหม่
  • ลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้สินค้าบริการทรู จะได้ยังไม่ได้รับสถานะทรูการ์ด จนกว่าจะถึงรอบการจัดเกรดครั้งถัดไป โดยจะมีสถานะทรูการ์ด ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไปหลังจากจัดเกรด แต่ระหว่างรอการจัดเกรดลูกค้าสามารถใช้สิทธิพิเศษทั่วไป ได้ตั้งแต่วันที่เปิดใช้บริการ โดยตรวจสอบสิทธิ์ และรับสิทธิ์ได้ที่ App TrueID
ทรูจะมีการปรับเปลี่ยนสถานะทรูการ์ดของลูกค้าตามรอบการจัดเกรดทุกๆ เดือน โดยจะดูจากระยะเวลาการใช้บริการของสินค้าที่ใช้บริการมานานสุด และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน โดยการปรับเปลี่ยนสถานะทรูการ์ด จะมีผลทุกๆ วันที่ 1 ของเดือน
หากมีการจัดเกรดสถานะลูกค้าทรูการ์ดใหม่ แล้วพบว่า ลูกค้ามีระยะเวลาใช้บริการ หรือมีค่าใช้บริการเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือนลดลง ทำให้ต้องปรับสถานะทรูการ์ดลง ทรูจะยังคงสิทธิพิเศษสถานะทรูการ์ดของลูกค้าตามสิทธิเดิม ต่อเนื่องให้อีก 6 รอบการจัดเกรด
เพื่อความสะดวกในการใช้งาน และยืนยันสถานะทรูการ์ด ลูกค้าสามารถตรวจสอบ และแสดงบัตรที่แสดงอยู่หน้า App TrueID ได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องรับบัตรทรูการ์ด แต่อย่างใด

แต่หากลูกค้าต้องการใช้ ทรูมาสเตอร์การ์ด แบบเติมเงิน (เดรบิตการ์ด) ที่ใช้ร่วมกับทรูมันนี่ วอลเล็ท ลูกค้าสามารถติดต่อขอรับบัตรทรูการ์ด ที่ทรูชอป ใกล้บ้าน แล้วนำมาผูกบัตรกับทรูมันนี่วอลเล็ท เพื่อใช้งานเดรบิตการ์ด
สิทธิพิเศษที่ทรูคัดสรรมามอบให้ลูกค้า มีหลากหลายสิ่งดีๆ ครอบคลุมทุกสิ่งกับการใช้ชีวิตประจำวันของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเลือกใช้สิทธิพิเศษที่ตรงใจ ได้ที่ App TrueID
ทรูจะนำสินค้าบริการั้งหมด ที่ลูกค้าใช้บริการ มาพิจารณาดังนี้
ระยะเวลาใช้บริการ จะยึดตามระยะเวลาของสินค้าบริการที่ใช้มานานที่สุด สำหรับยอดการใช้บริการเฉลี่ย 6 เดือนย้อนหลัง จะพิจารณาจาก ยอดใช้บริการ หรือเติมเงิน ย้อนหลังสูงสุด 6 รอบบิล มาหารเฉลี่ย โดยหากลูกค้ามีสินค้าบริการหลากหลาย จะนำสินค้าบริการ ทุกๆ รายการ ทั้ง ทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ ทรูมูฟเอชแบบรายเดือน ที่จดทะเบียนในชื่อ และหมายเลขบัตรประชาชน เดียวกันทั้งหมดมารวมกัน แต่สำหรับหมายเลขทรูมูฟเอชแบบเติมเงิน จะพิจารณาจากหมายเลขที่จดทะเบียนในชื่อ และหมายเลขบัตรประชาชนเดียวกัน โดยจะนำมาคำนวณให้สูงสุดเพียง 10 เลขหมายเท่านั้น


เกี่ยวกับ การรับสิทธิ์ทรูออนไลน์และทรูวิชั่นส์

ลูกค้าสามารถลงทะเบียนทรูไอดี ด้วยหมายเลขทรูมูฟเอช ที่จดทะเบียนด้วยชื่อ และหมายเลขบัตรประชาชนเดียวกับการจดทะเบียนใช้งานทรูออนไลน์ และ/หรือทรูวิชั่นส์ ได้

กรณีที่ลูกค้าใช้บริการทรูออนไลน์ และ/หรือทรูวิชั่นส์ โดยไม่ได้ใช้บริการทรูมูฟเอช สามารถนำหมายเลขต่างเครือข่าย มาลงทะเบียนทรูไอดี โดยลงทะเบียนหมายเลขบัตรประชาชนให้ตรงกับหมายเลขบัตรประชาชนที่จดทะเบียนใช้งานทรูออนไลน์ และ/ทรูวิชั่นส์ ได้
ทรูไอดี ที่ลูกค้าจะลงทะเบียน หรือมาใช้ Log in เพื่อรับสิทธิพิเศษ จะต้องเป็นหมายเลขโทรศัพท์เท่านั้น หากลูกค้าไม่มีสินค้าทรูมูฟเอช แต่มีเฉพาะสินค้าทรูออนไลน์ และ/หรือทรูวิชั่นส์ จะสามารถลงทะเบียนทรูไอดี ได้ตามข้อ 1.
ลูกค้าทรูออนไลน์ และ/หรือทรูวิชั่นส์ ที่ไม่มีหมายเลขทรูมูฟ เอช จะสามารถรับสิทธิพิเศษทั่วไป อื่นๆ ได้ โดยใช้การลงทะเบียนทรูไอดี ตามข้อ 1 แต่หากเป็นสิทธิพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานทรูมูฟเอช เช่น ได้ Net, SMS, โทร เพิ่ม จะไม่สามารถรับสิทธิพิเศษเหล่านี้ได้
สำหรับลูกค้า ทรูแบล็ค ทรูเรด และทรูบลู ที่เป็นสมาชิกทรูวิชั่นส์ มาอย่างน้อย 6 เดือน และ ใช้แพ็กเกจตั้งแต่ Happy familyHD ขึ้นไป สามารถรับสิทธิ์ Upgrade ให้ชมแพ็กเกจเพิ่มขึ้น 1 ระดับ โดยมีแพ็กเกจที่ปรับสูงขึ้นจะขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่ ใช้งาน ณ ปัจจุบัน เป็นระยะเวลานาน 30 วันจากวันที่กดรับสิทธิ์ โดยสามารถกดรับสิทธิ์ได้สูงสุด 3 ครั้งต่อปีปฏิทิน แต่หากลูกค้าเป็นสมาชิกทรูวิชั่นส์ แพ็กเกจ Platinum อยู่ จะไม่สามารถชมแพ็กเกจที่เพิ่มขึ้นได้แล้ว แต่จะได้รับสิทพิเศษคะแนนสะสม 100 ทรูพอยท์ แทน
ลูกค้าสามารถกดรับสิทธิ์ได้ปีละ 3 ครั้ง และกดเดือนละ 1 ครั้ง ตามรอบปฏิทิน
กรณีที่ลูกค้าใช้แพ็กเกจ Platinum เมื่อกดรับสิทธิ์จะได้รับเป็นคะแนนสะสม 100 ทรูพอยท์
กรณีที่ลูกค้าใช้งานกล่อง ทรูไอดี จะไม่สามารถรับสิทธิพิเศษของทรูวิชั่นส์ได้ แต่สามารถรับสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้ตามสิทธิ์ โดยลูกค้าสามารถเลือกใช้สิทธิพิเศษที่ตรงใจ ได้ที่ App TrueID
ลูกค้าที่จะได้สิทธิ์นี้ จะต้องเป็นลูกค้าที่เป็นสมาชิกทรูวิชั่นส์ มาอย่างน้อย 6 เดือน และ ใช้แพ็กเกจตั้งแต่ Happy FamilyHD ขึ้นไป ดังนั้น ลูกค้าที่เป็นสมาชิก EnjoyHD/BasicHD จะไม่สามารถรับสิทธิ์ได้
ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสมทรูพอย์ท เข้าในบัญชีทรูไอดี ของลูกค้าภายใน 2 ชั่วโมง ทันทีหลังจากกดรับสิทธิ์
ลูกค้าสามารถตรวจสอบจำนวนคะแนนสะสมทรูพอยท์ ได้จากช่องทาง App TrueID, App iService และ กด *999# โทรออก จากหมายเลขทรูมูฟ เอช (ไม่มีค่าบริการ)
สิทธิพิเศษที่ 1: สำหรับลูกค้าทรูแบล็ค ที่ใช้งานแพ็กเกจ ราคา 599 ขึ้นไป สามารถรับสิทธิ์เพิ่มสปีดเน็ตบ้านไฟเบอร์ สูงสุด 1000/1000 Mbps

สิทธิพิเศษที่ 2 สำหรับลูกค้าทรูเรด ใช้งานแพ็กเกจ ราคา 599 ขึ้นไป สามารถรับสิทธิ์เพิ่มสปีดเน็ตบ้านไฟเบอร์ สูงสุด 500/500 Mbps

ยกเว้น ลูกค้าทรูออนไลน์ที่ใช้ Package ตระกูลสุข ได้แก่ Sook คูณ 2 และ Sook คูณ 3 จะต้องดำเนินการปลี่ยน ไปใช้แพ็กเกจ True Super Fiber ก่อนรับสิทธิ์

โดยผู้ใช้บริการจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่เทคโนโลยีไฟเบอร์ออฟติก(FTTH) ครอบคลุมพื้นที่ที่ใช้งาน กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถรับสิทธิ์ได้ เนื่องจากเทคโนโลยีไม่รองรับ หรือ พื้นที่ไม่รองรับ หรือ ลูกค้ามีบริการเสริมเพิ่มสปีดแล้วจะได้รับเป็นคะแนนสะสมทรูพอยท์ 30 คะแนนแทน
ลูกค้าสามารถรับสิทธิ์ได้เดือนละ 1 ครั้ง (อ้างอิงตามเดือนปฏิทิน)
กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถรับสิทธิ์ได้ เนื่องจากเทคโนโลยีไม่รองรับ หรือ พื้นที่ไม่รองรับ หรือ ลูกค้ามีบริการเสริมเพิ่มสปีดแล้วจะได้รับเป็นคะแนนสะสมทรูพอยท์ 30 คะแนนแทน
ลูกค้าที่จะรับสิทธิพิเศษนี้ได้ จะต้องเป็นลูกค้าทรูออนไลน์ ที่ใช้บริการอยู่ในพื้นที่ที่เทคโนโลยีไฟเบอร์ออฟติก(FTTH) ครอบคลุมพื้นที่ที่ใช้งาน
ลูกค้าที่รับสิทธิพิเศษนี้ได้ จะต้องเป็นลูกค้าทรูออนไลน์ที่ ใช้งานแพ็กเกจ ราคา 599 ขึ้นไป เท่านั้น หากลูกค้าที่ใช้แพ็กเกจต่ำกว่าเงื่อนไขต้องการรับสิทธิ์ จะต้องทำการเพิ่มแพ็กเกจปัจจุบันให้เป็น 599 บาท ขึ้นไป ก่อนจึงจะสามารถรับสิทธิพิเศษได้ และหากลูกค้าทรูออนไลน์ใช้ Package ตระกูลสุข ได้แก่ Sook คูณ 2 และ Sook คูณ 3 จะต้องดำเนินการปลี่ยน ไปใช้แพ็กเกจ True Super Fiber ก่อนรับสิทธิ์
สิทธิพิเศษของลูกค้าทรูออนไลน์นี้ ลูกค้าจะต้องรับสิทธิ์ผ่านการล็อคอิน ทรูไอดี ด้วยหมายเลขทรูมูฟเอช เท่านั้น
ในกรณีที่ลูกค้าที่ใช้บริการทรูออนไลน์มากกว่า 1 บัญชี หากทุกหมายเลขเข้าเงื่อนไขของการรับสิทธิพิเศษของทรูออนไลน์ สามารถรับสิทธิ์ได้ทุกบัญชี ที่เข้าเงื่อนไขสิทธิพิเศษ
ในกรณีที่ลูกค้าที่ใช้บริการทรูวิชั่นส์มากกว่า 1 สมาชิก หากทุกสมาชิกเข้าเงื่อนไขของการรับสิทธิพิเศษของทรูวิชั่นส์ สามารถรับสิทธิ์ได้ทุกสมาชิกที่เข้าเงื่อนไขสิทธิพิเศษ