เงื่อนไขการรับสถานะลูกค้าทรู

 • สำหรับลูกค้าจดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา (individual) เท่านั้น
 • สำหรับลูกค้าที่ใช้สินค้า/บริการในกลุ่มทรูอย่างน้อย 1 สินค้า (ทรูมูฟ เอช หรือ ทรูออนไลน์ หรือ ทรูวิชั่นส์) และยังคงสถานะการใช้บริการปกติ (Active)
 • มียอดชำระค่าใช้บริการเฉลี่ยจากทุกสินค้า/บริการ (ทรูมูฟ เอช, ทรูออนไลน์, ทรูวิชั่นส์) ตามเกณฑ์ที่กำหนดและยังคงสถานะการใช้บริการปกติ (Active) ภายใต้หมายเลขบัตรประชาชน/พาสปอร์ต เดียวกัน
 • สินค้า/บริการในระบบรายเดือนที่จดทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเดียวกัน จะนำยอดค่าบริการมาคำนวณเพื่อการจัดสถานะ
 • สินค้า/บริการในระบบเติมเงินที่มีการยืนยันตัวตนด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเดียวกัน จะนำยอดเติมเงินมาคำนวณเพื่อการจัดสถานะ ยกเว้น กรณีที่ลูกค้าใช้บริการระบบเติมเงินมากกว่า 10 เลขหมายเลข จะไม่นำมาจัดสถานะ
 • ยอดชำระค่าสินค้า/บริการที่นำมาคำนวณในการจัดสถานะ คือ ยอดเฉลี่ยจากสินค้า/บริการ ที่มีสถานะปกติ (Active) เท่านั้น
 • ลูกค้ามีประวัติการชำระค่าสินค้า/บริการตรงตามกำหนดในทุกสินค้า/บริการ โดยไม่มีประวัติการถูกระงับใช้บริการ
 • สถานะลูกค้าทรู มีระยะเวลา 1 เดือนปฎิทินนับจากวันที่ระบบออกสถานะทรูให้ (วันที่หมดอายุหน้าบ้ตร คือ วันหมดอายุของบัตรทรูการ์ด)
 • สถานะของลูกค้าทรู จะมีการจัดสถานะทุก 1 เดือนปฏิทิน
 • หากกรณีลูกค้ามียอดชำระค่าสินค้า/บริการที่นำมาคำนวนในการจัดสถานะลูกค้าทรู เป็นยอดเฉลี่ยจากสินค้า/บริการที่มีสถานะปกติ (Active) ลดลง มีผลให้สถานะของลูกค้าทรูลดลง ระบบจะคงสถานะลูกค้าทรูเดิมต่อไปเป็นระยะเวลา 6 เดือน แต่ในระหว่างนี้หากยอดชำระค่าสินค้า/บริการดังกล่าวเพิ่มขึ้น สถานะลูกค้าทรูจะเปลี่ยนแปลงสถานะตามเงื่อนไขของการจัดสถานะนั้นๆ
 • สำหรับลูกค้าต่างชาติ ยอดชำระค่าบริการสินค้า/บริการที่นำมาคำนวณในการจัดสถานะลูกค้าทรูจะต้องเป็นสินค้า/บริการที่จดทะเบียนภายใต้หมายเลขบัตรประชาชน/พาสปอร์ต เดียวกันเท่านั้น
 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรทรูการ์ดนี้ ผู้ใช้บริการรับทราบว่าเป็นสิทธิพิเศษที่ได้รับตามสัญญาซึ่งมีเงื่อนไขในการใช้บริการต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ถือบัตรทรูการ์ด

ลูกค้าทรูแบล็ค

 • ลูกค้าทรูที่ใช้สินค้า/บริการในกลุ่มทรู (ทรูมูฟ เอช, ทรูออนไลน์, ทรูวิชั่นส์) ระยะเวลาติดต่อกันมากกว่า 10 ปี และยังคงสถานะการใช้บริการปกติ (Active) โดยมียอดค่าชำระสินค้า/บริการรวมกันเฉลี่ย 6 เดือนย้อนหลัง ระหว่าง 1,500 บาท ถึง 1,999 บาทต่อเดือน (กรณีที่ลูกค้าใช้บริการน้อยกว่า 6 เดือน ให้เฉลี่ยตามจำนวนเดือนที่ใช้บริการ)
 • ลูกค้าทรูที่ใช้สินค้า/บริการในกลุ่มทรู (ทรูมูฟ เอช, ทรูออนไลน์, ทรูวิชั่นส์) ระยะเวลาติดต่อกันมากกว่า 5 ปี แต่น้อยกว่า 10 ปี และยังคงสถานะใช้บริการปกติ (Active) โดยมียอดค่าชำระสินค้า/บริการรวมกันเฉลี่ย 6 เดือนย้อนหลัง ระหว่าง 2,000 บาท ถึง 2,999 บาทต่อเดือน (กรณีที่ลูกค้าใช้บริการน้อยกว่า 6 เดือน ให้เฉลี่ยตามจำนวนเดือนที่ใช้บริการ)
 • ลูกค้าทรูที่ใช้สินค้า/บริการในกลุ่มทรู (ทรูมูฟ เอช, ทรูออนไลน์, ทรูวิชั่นส์) ระยะเวลาตั้งแต่ 1 วัน ถึง 5 ปี และยังคงสถานะการใช้บริการปกติ (Active) โดยมียอดค่าชำระสินค้า/บริการรวมกันเฉลี่ย 6 เดือนย้อนหลังตั้งแต่ 3,000 บาทต่อเดือน (กรณีที่ลูกค้าใช้บริการน้อยกว่า 6 เดือน ให้เฉลี่ยตามจำนวนเดือนที่ใช้บริการ)
 • ลูกค้าทรูวิชั่นส์ที่ใช้บริการแพ็กเกจ Platinum HD (Stand Alone หรือ True Convergence) ได้รับสถานะทรูแบล็ค นาน 12 เดือน

ลูกค้าทรูเรด

 • ลูกค้าทรูที่ใช้สินค้า/บริการในกลุ่มทรู (ทรูมูฟ เอช, ทรูออนไลน์, ทรูวิชั่นส์) ระยะเวลาติดต่อกันมากกว่า 10 ปี และยังคงสถานะการใช้บริการปกติ (Active) โดยมียอดค่าชำระสินค้า/บริการรวมกันเฉลี่ย 6 เดือนย้อนหลัง ระหว่าง 600 บาท ถึง 999 บาทต่อเดือน (กรณีที่ลูกค้าใช้บริการน้อยกว่า 6 เดือน ให้เฉลี่ยตามจำนวนเดือนที่ใช้บริการ)
 • ลูกค้าทรูที่ใช้สินค้า/บริการในกลุ่มทรู (ทรูมูฟ เอช, ทรูออนไลน์, ทรูวิชั่นส์) ระยะเวลาติดต่อกันมากกว่า 2 ปี แต่น้อยกว่า 10 ปี และยังคงสถานะการใช้บริการปกติ (Active) โดยมียอดค่าชำระสินค้า/บริการรวมกันเฉลี่ย 6 เดือนย้อนหลัง ระหว่าง 1,000 บาท ถึง 1,499 บาทต่อเดือน (กรณีที่ลูกค้าใช้บริการน้อยกว่า 6 เดือน ให้เฉลี่ยตามจำนวนเดือนที่ใช้บริการ)
 • ลูกค้าทรูที่ใช้สินค้าและบริการในกลุ่มทรู (ทรูมูฟ เอช, ทรูออนไลน์, ทรูวิชั่นส์) ระยะเวลาติดต่อกันมากกว่า 1 ปี แต่น้อยกว่า 2 ปี และยังคงสถานะใช้บริการปกติ (Active) โดยมียอดค่าชำระสินค้า/บริการรวมกันเฉลี่ย 6 เดือนย้อนหลัง ระหว่าง 1,500 บาท ถึง 1,999 บาทต่อเดือน (กรณีที่ลูกค้าใช้บริการน้อยกว่า 6 เดือน ให้เฉลี่ยตามจำนวนเดือนที่ใช้บริการ)
 • ลูกค้าทรูที่ใช้สินค้า/บริการในกลุ่มทรู (ทรูมูฟ เอช, ทรูออนไลน์, ทรูวิชั่นส์) ระยะเวลาตั้งแต่ 1 วัน ถึง 1 ปี และยังคงสถานะการใช้บริการปกติ (Active) โดยมียอดค่าชำระสินค้า/บริการรวมกันเฉลี่ย 6 เดือนย้อนหลัง ระหว่าง 2,000 บาท ถึง 2,999 บาทต่อเดือน (กรณีที่ลูกค้าใช้บริการน้อยกว่า 6 เดือน ให้เฉลี่ยตามจำนวนเดือนที่ใช้บริการ)
 • ลูกค้าทรูวิชั่นส์ที่ใช้บริการแพ็กเกจ Gold HD (Stand Alone) ได้รับสถานะทรูเรด นาน 12 เดือน

ลูกค้าทรูบลู

 • ลูกค้าทรูที่ใช้สินค้า/บริการในกลุ่มทรู (ทรูมูฟ เอช, ทรูออนไลน์, ทรูวิชั่นส์) ระยะเวลาติดต่อกันมากกว่า 5 ปี และยังคงสถานะการใช้บริการปกติ (Active) โดยมียอดค่าชำระสินค้า/บริการรวมกันเฉลี่ย 6 เดือนย้อนหลัง ระหว่าง 250 บาท ถึง 999 บาทต่อเดือน (กรณีที่ลูกค้าใช้บริการน้อยกว่า 6 เดือน ให้เฉลี่ยตามจำนวนเดือนที่ใช้บริการ)
 • ลูกค้าทรูที่ใช้สินค้า/บริการในกลุ่มทรู (ทรูมูฟ เอช, ทรูออนไลน์, ทรูวิชั่นส์) ระยะเวลาติดต่อกันมากกว่า 1 ปี แต่น้อยกว่า 10 ปี และยังคงสถานะการใช้บริการปกติ (Active) โดยมียอดค่าชำระสินค้า/บริการรวมกันเฉลี่ย 6 เดือนย้อนหลังระหว่าง 600 บาท ถึง 999 บาทต่อเดือน (กรณีที่ลูกค้าใช้บริการน้อยกว่า 6 เดือน ให้เฉลี่ยตามจำนวนเดือนที่ใช้บริการ)
 • ลูกค้าทรูที่ใช้สินค้า/บริการในกลุ่มทรู (ทรูมูฟ เอช, ทรูออนไลน์, ทรูวิชั่นส์) ระยะเวลาติดต่อกันตั้งแต่ 1 วัน ถึง 2 ปี และยังคงสถานะการใช้บริการปกติ (Active) โดยมียอดค่าชำระสินค้า/บริการรวมกันเฉลี่ย 6 เดือนย้อนหลัง ระหว่าง 1,000 บาท ถึง 1,499 บาทต่อเดือน (กรณีที่ลูกค้าใช้บริการน้อยกว่า 6 เดือน ให้เฉลี่ยตามจำนวนเดือนที่ใช้บริการ)
 • ลูกค้าทรูที่ใช้สินค้า/บริการในกลุ่มทรู (ทรูมูฟ เอช, ทรูออนไลน์, ทรูวิชั่นส์) ระยะเวลาติดต่อกันตั้งแต่ 1 วัน ถึง 1 ปี และยังคงสถานะการใช้บริการปกติ (Active) โดยมียอดค่าชำระสินค้า/บริการรวมกันเฉลี่ย 6 เดือนย้อนหลัง ระหว่าง 1,500 บาท ถึง 1,999 บาทต่อเดือน (กรณีที่ลูกค้าใช้บริการน้อยกว่า 6 เดือน ให้เฉลี่ยตามจำนวนเดือนที่ใช้บริการ)

ลูกค้าทรูกรีน

 • ลูกค้าทรูที่ใช้สินค้า/บริการในกลุ่มทรู (ทรูมูฟ เอช, ทรูออนไลน์, ทรูวิชั่นส์) ระยะเวลาตั้งแต่ 1 วัน ถึง 3 เดือน และยังคงสถานะการใช้บริการปกติ (Active) โดยมียอดค่าชำระสินค้า/บริการรวมกันเฉลี่ยตามจำนวนเดือนที่ใช้บริการ ระหว่าง 250 บาท ถึง 999 บาทต่อเดือน
 • ลูกค้าทรูที่ใช้สินค้า/บริการในกลุ่มทรู (ทรูมูฟ เอช, ทรูออนไลน์, ทรูวิชั่นส์) ระยะเวลามากกว่า 3 เดือน ถึง 1 ปี และยังคงสถานะใช้บริการปกติ (Active) โดยมียอดค่าชำระสินค้า/บริการรวมกันเฉลี่ย 6 เดือนย้อนหลัง ไม่เกิน 999 บาทต่อเดือน (กรณีที่ลูกค้าใช้บริการน้อยกว่า 6 เดือน ให้เฉลี่ยตามจำนวนเดือนที่ใช้บริการ)
 • ลูกค้าทรูที่ใช้สินค้า/บริการในกลุ่มทรู (ทรูมูฟ เอช, ทรูออนไลน์, ทรูวิชั่นส์) ระยะเวลามากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี และยังคงสถานะใช้บริการปกติ (Active) โดยมียอดค่าชำระสินค้า/บริการรวมกันเฉลี่ย 6 เดือนย้อนหลัง ไม่เกิน 599 บาทต่อเดือน
 • ลูกค้าทรูที่ใช้สินค้า/บริการในกลุ่มทรู (ทรูมูฟ เอช, ทรูออนไลน์, ทรูวิชั่นส์) ระยะเวลามากกว่า 5 ปีขึ้นไป และยังคงสถานะใช้บริการปกติ (Active) โดยมียอดค่าชำระสินค้า/บริการรวมกันเฉลี่ย 6 เดือนย้อนหลัง ไม่เกิน 249 บาทต่อเดือน

ลูกค้าทรูไวท์

 • ลูกค้าทรูที่ใช้สินค้า/บริการในกลุ่มทรู (ทรูมูฟ เอช, ทรูออนไลน์, ทรูวิชั่นส์) ระยะเวลาตั้งแต่ 1 วัน ถึง 3 เดือน และยังคงสถานะการใช้บริการปกติ (Active) โดยมียอดค่าชำระสินค้า/บริการรวมกันเฉลี่ยตามจำนวนเดือนที่ใช้บริการ ไม่เกิน 249 บาทต่อเดือน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับสิทธิ์อัปสปีดทรูออนไลน์ หรือรับทรูพอยท์

การรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้บริการปัจจุบัน ทรูออนไลน์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช และ/หรือ ทรูวิชั่นส์ โดยบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น และ/หรือ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด (รวมเรียกว่า "บริษัทฯ")
 • 1) ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้าน
  • 1. ผู้ใช้บริการมีความประสงค์ขอรับสิทธิพิเศษจากการใช้บริการทรูออนไลน์ ดังนี้
   • (1) บริการทรูออนไลน์: รับสิทธิ์เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านไฟเบอร์ โดยมีความเร็วสูงสุด 1000/1000 Mbps เฉพาะพื้นที่ โครงข่ายFTTH ที่พร้อมให้บริการเท่านั้น (โดยแต่ละระดับความเร็วเป็นไปตามระดับของทรูการ์ดของลูกค้า) เป็นระยะเวลานาน 30 วันจากวันที่กดรับสิทธิ์ โดยสามารถกดรับสิทธิ์ได้สูงสุด 12 ครั้งต่อปี โดยรายละเอียดของแต่ละประเภททรูการ์ดแบ่งเป็น
    • ลูกค้าทรูแบล็ค รับสิทธิ์เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านไฟเบอร์ โดยมีความเร็วสูงสุด 1000/1000 Mbps (หากลูกค้าไม่สามารถรับสิทธิ์์ได้ เนื่องจากเทคโนโลยีไม่รองรับ หรือ พื้นที่ไม่รองรับ หรือ ลูกค้ามีบริการเสริมอย่างอื่นจะได้รับสิทธิ์ทรูพอยท์ 30 ทรูพอยท์ ทดแทน)
    • ลูกค้าทรูเรด รับสิทธิ์เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านไฟเบอร์ โดยมีความเร็วสูงสุด 500/500 Mbps (หากลูกค้าไม่สามารถรับสิทธิ์ได้ เนื่องจากเทคโนโลยีไม่รองรับ หรือ พื้นที่ไม่รองรับ หรือ ลูกค้ามีบริการเสริมอย่างอื่น จะได้รับสิทธิ์ทรูพอยท์ 30 ทรูพอยท์ ทดแทน)
    • ลูกค้าทรูบลู ทรูกรีน และทรูไวท์ จะไม่ได้รับสิทธิ์ เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านไฟเบอร์
  • 2. ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิพิเศษตามข้อ 1 ส่วนของ (1) ข้างต้นเมื่อมีการใช้งานเบอร์มือถือทรูมูฟ เอช อย่างน้อย 1 เบอร์ และสถานะของการใช้บริการได้ตามปกติ (Active Status) โดยชำระค่าบริการทุกบริการอย่างครบถ้วน และสามารถรับสิทธิ์ผ่าน TrueID ที่ Login เข้าระบบด้วยเบอร์มือถือทรูมูฟ เอช เท่านั้น
  • 3. ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิพิเศษข้างต้น เมื่อมีสถานะของการใช้บริการได้ตามปกติ (Active Status) โดยชำระค่าบริการทุกบริการอย่างครบถ้วน
  • 4. ผู้ใช้บริการสามารถใช้สิทธิพิเศษตามข้อ 1 ส่วนของ (1) ข้างต้น นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งสำเร็จ และใช้งานแพ็กเกจ ราคา 599 บาท ขึ้นไป
  • 5. สิทธิพิเศษข้างต้นนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือข้อเสนออื่นได้
  • 6. บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการให้สิทธิพิเศษ ในเวลาใดๆ ก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขการให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวของกับการให้สิทธิพิเศษอันเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ นอกเหนือจากการดำเนินการข้างต้นแล้ว บริษัทฯ มีสิทธิ์แก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขการให้สิทธิพิเศษได้ตามที่บริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม โดยจะได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางที่บริษัทฯ เห็นสมควร
  • 7. ความเร็วสำหรับบริการอินเทอร์เน็ตบ้าน อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีความเร็วไม่เท่ากับความเร็วที่ได้รับตามใบรับสิทธิพิเศษฉบับนี้ โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สายโทรศัพท์ภายในของสมาชิก เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์และ Router ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชม
  • 8. สิทธิพิเศษเพิ่มความเร็วบริการอินเทอร์เน็ตบ้านที่ความเร็วสูงสุด 500/500 และ 1000/1000 Mbps ผู้ใช้บริการจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่เทคโนโลยีไฟเบอร์ออฟติก(FTTH) ครอบคลุมพื้นที่ที่ใช้งาน และใช้งานแพ็กเกจตั้งแต่ราคา 599 บาท ขึ้นไป และกรณีลูกค้าใช้บริการใน Package ตระกูลสุข ได้แก่ Sook2 และ Sook3 จะต้องดำเนินการปลี่ยน Profile เป็น True Super Fiber ก่อนจึงจะสามารถรับสิทธิ์ได้
  • 9. ความเร็วสำหรับบริการอินเทอร์เน็ตบ้าน อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีความเร็วไม่เท่ากับความเร็วที่ได้รับตามใบรับสิทธิพิเศษฉบับนี้ โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สายโทรศัพท์ภายในของสมาชิก เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์และ Router รวมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชม
  • 10. สิทธิพิเศษข้างต้นนี้ ไม่สามารถรับสิทธิ์ ซ้ำ หรือซ้อนกันกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  • 11. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทรูออนไลน์ เป็นไปตามที่กำหนดในคำขอ/สัญญาใช้บริการในกลุ่มทรู และ/หรือ ที่บริษัทฯ ผู้ให้บริการกำหนด
  • 12. ผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจ และตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นโดยตลอดแล้วก่อนกดตอบรับรับสิทธิพิเศษตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข ในการรับสิทธิ์์รับสิทธิ์อัปแพ็กเกจทรูวิชั่นส์ หรือรับทรูพอยท์

การรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้บริการปัจจุบัน ทรูออนไลน์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช และ/หรือ ทรูวิชั่นส์ โดยบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น และ/หรือ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด (รวมเรียกว่า "บริษัทฯ")
 • 1) ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ เพิ่มช่องทรูวิชั่นส์
  • 1. ผู้ใช้บริการมีความประสงค์ขอรับสิทธิพิเศษจากการใช้ทรูวิชั่นส์ ดังนี้
   • (1) บริการทรูวิชั่นส์: ลูกค้าทรูแบล็ค ทรูเรด และทรูบลู รับสิทธิ์ชมแพ็กเกจเพิ่มขึ้น 1 ระดับ โดยมีแพ็กเกจที่ปรับสูงขึ้นจะขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่ ใช้งาน ณ ปัจจุบัน เป็นระยะเวลานาน 30 วันจากวันที่กดรับสิทธิ์ โดยสามารถกดรับสิทธิ์ได้สูงสุด 3 ครั้งต่อปี (เฉพาะแพ็กเกจ Platinum จะได้รับสิทธิ์์ทรูพอยท์ 100 ทรูพอยท์) ยกเว้นกล่องทรูไอดี ทีวี ไม่สามารถรับสิทธิ์์ได้
  • 2. ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิ์์พิเศษตามข้อ 1 ส่วนของ (1) ข้างต้นเมื่อมีการใช้งานเบอร์มือถือทรูมูฟ เอช อย่างน้อย 1 เบอร์ และสถานะของการใช้บริการได้ตามปกติ (Active Status) โดยชำระค่าบริการทุกบริการอย่างครบถ้วน และสามารถรับสิทธิ์์ผ่าน TrueID ที่ Login เข้าระบบด้วยเบอร์มือถือทรูมูฟ เอช เท่านั้น
  • 3. ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิ์์พิเศษข้างต้น เมื่อมีสถานะของการใช้บริการได้ตามปกติ (Active Status) โดยชำระค่าบริการทุกบริการอย่างครบถ้วน
  • 4. ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิพิเศษตามข้อ 1 ส่วนของ (1) ข้างต้น จะต้องใช้บริการทรูวิชั่นส์แล้วอย่างน้อย 6 เดือน และใช้งานแพ็กเกจ Happy familyHD ขึ้นไป
  • 5. สิทธิ์์พิเศษข้างต้นนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือข้อเสนออื่นได้
  • 6. บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการให้สิทธิพิเศษ ในเวลาใดๆ ก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขการให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวของกับการให้สิทธิพิเศษอันเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ นอกเหนือจากการดำเนินการข้างต้นแล้ว บริษัทฯ มีสิทธิ์แก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขการให้สิทธิพิเศษได้ตามที่บริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม โดยจะได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางที่บริษัทฯ เห็นสมควร
  • 7. ช่องรายการ เนื้อหารายการ หรือการถ่ายทอดสดรายการของบริการทรูวิชั่นส์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขที่ผู้ถือสิทธิ์กำหนด หรือตามที่ทรูวิชั่นส์เห็นสมควร
  • 8. สิทธิพิเศษข้างต้นนี้ ไม่สามารถรับสิทธิ์ ซ้ำ หรือซ้อนกันกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
  • 9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทรูออนไลน์ บริการทรูวิชั่นส์ หรือบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช เพิ่มเติม เป็นไปตามที่กำหนดในคำขอ/สัญญาใช้บริการในกลุ่มทรู และ/หรือ ที่บริษัทฯ ผู้ให้บริการกำหนด
  • 10. ผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจ และตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นโดยตลอดแล้วก่อนกดตอบรับรับสิทธิพิเศษตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขการใช้บริการบัตร True Card สำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการบัตร True Card สำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการ (“เงื่อนไขการใช้บริการ”) นี้ เป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“บริษัท”) ฝ่ายหนึ่ง กับ ผู้ใช้บริการบัตร True Card (“ผู้ใช้บริการ”) อีกฝ่ายหนึ่ง สำหรับการใช้บัตร True Card (บัตร Prepaid) ซึ่งให้บริการโดยบริษัท (“บัตร”) โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้บัตรเพื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการต่างๆ ณ ร้านค้าที่รับบัตร MasterCard (“บริการ”) ตามรายละเอียดที่ปรากฎในเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามได้ผ่านช่องทางศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ TrueMoney (Call Center) โทร. 1240 หรือช่องทางอื่นตามที่บริษัทกำหนด
 • 1. การเปิดใช้บัตร
  • 1.1 ผู้ใช้บริการต้องเป็นลูกค้าทรูมูฟ เอช, ทรูวิชั่นส์ หรือทรูออนไลน์ และมีบัญชี TrueMoney Wallet ก่อนจึงจะสามารถเปิดใช้บัตรได้ โดยผู้ใช้บริการจะต้องผูกบัตรเข้ากับ TrueMoney Wallet ทั้งนี้ บัตร 1 ใบสามารถผูกกับ TrueMoney Wallet ได้เพียง 1 บัญชี เท่านั้น
  • 1.2 เมื่อผู้ใช้บริการได้รับบัตร ควรเปิดใช้บัตรทันที โดยเข้าแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet และเลือกเมนู “เปิดบัตรทรูการ์ด” พร้อมกรอกหมายเลข Activation No. จำนวน 18 หลัก ที่ปรากฏด้านหลังบัตร และหมายเลขบัตร (Card Number) จำนวน 4 หลักสุดท้ายที่ปรากฏด้านหลังบัตร นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการควรเซ็นชื่อในแถบลายเซ็นด้านหลังบัตรให้เรียบร้อย
  • 1.3 บริษัทขอสงวนสิทธิ์การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่มีสัญชาติไทยและผ่านการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนดเท่านั้น รวมถึงที่บริษัทจะแจ้งให้ทราบ ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ด้วย
  • 1.4 สำหรับการเปิดใช้บัตรประเภทที่มิได้มีไว้เพื่อจำหน่าย ผู้เปิดใช้บัตรต้องเป็นเจ้าของบัตรเท่านั้น
 • 2. อายุบัตร
  บัตรมีอายุ 5 ปี โดยสามารถตรวจสอบวันหมดอายุได้ที่ด้านหน้าบัตร โดยบัตรนี้ไม่สามารถต่ออายุบัตรได้
 • 3. การยกเลิกบัตร หรือกรณีบัญชีถูกระงับ หรือถูกยกเลิก
  • 3.1 เมื่อเปิดใช้บัตรแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกบัตรได้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการต้องทำการยกเลิกบัญชี TrueMoney Wallet เท่านั้น
  • 3.2 เมื่อผู้ใช้บริการทำการยกเลิกบัญชี TrueMoney Wallet หรือบัญชี TrueMoney Wallet ของผู้ใช้บริการถูกระงับ หรือถูกยกเลิกโดยบริษัท ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บัตรที่ผูกกับบัญชี TrueMoney Wallet ที่ถูกยกเลิกหรือถูกระงับ ในการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการใดๆ ได้
 • 4. วงเงินในบัตร
  • 4.1 วงเงินที่ผู้ใช้บริการจะใช้ชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการด้วยบัตรได้ จะเท่ากับจำนวนเงินในบัญชี TrueMoney Wallet ของผู้ใช้บริการที่มีอยู่ ณ ขณะที่ทำรายการ ดังนั้น หากเงินในบัญชี TrueMoney Wallet ของผู้ใช้บริการมีไม่เพียงพอชําระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการ บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในครั้งนั้นได้
 • 5. การใช้บัตรซื้อสินค้าและ/หรือบริการ
  • 5.1 กรณีใช้บัตรที่ร้านค้า โปรดตรวจสอบรายละเอียดในใบยืนยันการทำรายการ (Sales Slip) ให้ถูกต้องก่อนเซ็นชื่อ เช่น วันที่ หรือ จำนวนเงิน และเซ็นให้เหมือนลายเซ็นหลังบัตร
  • 5.2 กรณีใช้บัตรทางโทรศัพท์ อย่าแจ้งหมายเลขบัตร, วันหมดอายุ, หมายเลข CVC และหรือข้อมูลส่วนตัว หากไม่ได้ซื้อสินค้าและ/หรือบริการ
  • 5.3 กรณีใช้บัตรผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โปรดเก็บหลักฐานการซื้อสินค้าและ/หรือบริการไว้ทุกครั้ง และอย่าสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการจากช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้แจ้งที่อยู่ของผู้ขาย
  • 5.4 กรณีใช้บัตรซื้อสินค้าแล้วมีการคืนสินค้าให้แก่ผู้ขาย โปรดเก็บหลักฐานการส่งคืนและการรับคืนสินค้าจากผู้ขายไว้ทุกครั้ง
  • 5.5 กรณีผู้ใช้บริการใช้บัตรซื้อสินค้าและ/หรือบริการในต่างประเทศ ผู้ใช้บริการต้องทำการยืนยันตัวตนเพิ่มเติมตามขั้นตอนและภายในกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ มิฉะนั้นบัญชี TrueMoney Wallet ของผู้ใช้บริการจะถูกระงับไว้ชั่วคราวจนกว่าจะได้มีการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนที่กำหนดไว้และ/หรือที่ได้แจ้งให้ทราบ
  • 5.6 กรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นลูกค้าทรูมูฟ เอช, ทรูวิชั่นส์ และทรูออนไลน์ จะได้รับ TruePoint จากการใช้บัตรชำระค่าสินค้า/บริการ
  • 5.7 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้บัตรทำรายการใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้บริการยอมรับว่าไม่สามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการดังกล่าวได้ และผู้ใช้บริการต้องผูกพันตามรายการดังกล่าวทุกประการ ยกเว้นแต่ในกรณีที่ผู้ขาย/ผู้ให้บริการตกลงยินยอมให้มีการคืนสินค้าและ/หรือบริการ และได้แจ้งให้บริษัททราบ หรือเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเท่านั้น
  • 5.8 บริษัทไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการใช้บัตรซื้อสินค้าและ/หรือบริการ ณ ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าและ/หรือบริการที่ต้องห้ามตามกฎหมาย เช่น การพนัน คาสิโน เป็นต้น หากบริษัทตรวจพบถึงกรณีดังกล่าว บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้
 • 6. การอายัดบัตร
  ผู้ใช้บริการสามารถอายัดการใช้งานบัตรผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ได้ที่เมนู เปิดใช้บัตร True แล้วเลือกบัตรที่ต้องการอายัด และทำการกดปุ่มปิดบัตร หรือสามารถติดต่อได้ที่ TrueMoney (Call Center) โทร.1240
 • 7. คำรับรองของผู้ใช้บริการ
  • 7.1 ผู้ใช้บริการรับทราบว่าบริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการซื้อสินค้าและ/หรือบริการตามคำสั่งของผู้ใช้บริการเท่านั้น บริษัทไม่มีส่วนรู้เห็นในสัญญา ข้อกำหนด หรือสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการและผู้ขาย/ผู้ให้บริการมีต่อกัน ดังนั้น หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้สินค้าและ/หรือบริการ, ความชำรุดบกพร่องของสินค้าและ/หรือบริการ หรือเกิดข้อพิพาทใด ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการติดต่อกับผู้ขายหรือผู้ให้บริการของสินค้า/บริการเหล่านั้นด้วยตนเอง โดยไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด
  • 7.2 ผู้ใช้บริการรับรองว่าเป็นผู้ใช้บริการบัตร และประสงค์จะเปิดใช้บัตร เพื่อใช้เป็นช่องทางในการชำระค่าสินค้าและ/ หรือค่าบริการต่างๆ ณ ร้านค้าที่รับบัตร MasterCard และยินยอมให้บริษัทหักเงินจากบัญชี TrueMoney Wallet เพื่อชำระหนี้ค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งหนี้อื่นใดที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการดังกล่าว
  • 7.3 ผู้ใช้บริการตกลงเก็บใบยืนยันการทำรายการ (Sales Slip) ไว้เป็นหลักฐาน ทุกครั้งที่มีการใช้บัตรในการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ (ถ้ามี)
  • 7.4 ผู้ใช้บริการรับรองว่าผู้ใช้บริการเป็นผู้เปิดใช้บัตรและเป็นผู้ใช้บัตรแต่เพียงผู้เดียว และผู้ใช้บริการจะเก็บรักษาบัตร หมายเลขบัตร วันหมดอายุ หมายเลข CVC และข้อมูลอื่นๆ บนบัตรไว้เป็นความลับและปกปิดมิให้ผู้อื่นล่วงรู้ หากมีรายการหักเงินจาก TrueMoney Wallet ของผู้ใช้บริการผ่านบริการดังกล่าว อันเกิดจากการนำบัตรหรือข้อมูลบนบัตรของผู้ใช้บริการไปใช้ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยผู้ใช้บริการเอง หรือในกรณีที่ผู้ใช้บริการอนุญาตให้ผู้อื่นนำบัตรหรือข้อมูลบนบัตรของผู้ใช้บริการไปใช้หรือผู้ที่แอบอ้างนำบัตรหรือข้อมูลบนบัตรของผู้ใช้บริการไปใช้ ไม่ว่าด้วยความตั้งใจหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้บริการ ให้ถือว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์มีผลผูกพันผู้ใช้บริการ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบทุกประการ โดยจะไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องให้บริษัทต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแต่อย่างใด ทั้งนี้ หากบริษัทตรวจพบถึงกรณีดังกล่าว บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้
  • 7.5 ผู้ใช้บริการรับทราบว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อกรณีที่บัตรชำรุด, เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ทุกกรณี
  • 7.6 ผู้ใช้บริการรับทราบว่าบริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธการเปิดใช้งานบัตร ระงับ หรือยกเลิกการใช้งานบัตรได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
  • 7.7 ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามอัตราที่บริษัทกําหนด โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมได้ที่เว็บไซต์ https://www.truemoney.com/rates/ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมได้โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • 7.8 บริษัทจะให้บริการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่พึงพอใจ ดังนั้น หากการให้บริการใดๆ ของบริษัทเกิดความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ว่าเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ รวมทั้งระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดๆ ผู้ใช้บริการตกลงไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท
  • 7.9 ผู้ใช้บริการรับรองว่าจะไม่ใช้บริการในการทําธุรกรรมทางการเงินที่มีวัตถุประสงค์อันมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการพนัน การค้าบริการทางเพศ การฟอกเงิน รวมถึงการกระทําซึ่งมีลักษณะฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชน ละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือเป็นการกระทําผิดกฎหมายอื่นใด ดังนั้น หากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่บริษัท หรือบริษัทถูกเรียกร้องให้ต้องรับผิดใด ๆ จากการที่ผู้ใช้บริการทําธุรกรรมทางการเงินผ่านบริการของบริษัทเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการได้ทันที และผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัททุกประการ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น
 • 8. ข้อตกลงทั่วไป
  • 8.1 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามเงื่อนไขการใช้บริการ ซึ่งการใช้บริการของผู้ใช้บริการถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โดยบริษัทอาจแก้ไข หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้บริการได้ ไม่ว่าในเวลาใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า เว้นแต่เป็นการแก้ไขที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอย่างมีนัยสำคัญ และการที่ผู้ใช้บริการใช้บริการต่อไปภายหลังจากที่มีการแก้ไข หรือเพิ่มเติมดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไข หรือเพิ่มเติมในแต่ละครั้ง
  • 8.2 บริษัทมีสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือยกเลิกการบริการ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราว หรือตลอดไปได้ตลอดเวลา โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • 8.3 ถ้าข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดๆ ของเงื่อนไขการใช้บริการนี้เป็นโมฆะ หรือไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายใดๆ ให้ถือว่าข้อกำหนด หรือเงื่อนไขอื่นๆ ของเงื่อนไขการใช้บริการที่สมบูรณ์แยกจากส่วนที่เป็นโมฆะ หรือไม่สมบูรณ์ และมีผลใช้บังคับได้ต่อไป
  • 8.4 ในกรณีที่บริษัทไม่บังคับใช้ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดของเงื่อนไขการใช้บริการนี้ จะไม่กระทบถึงสิทธิของบริษัทในการบังคับใช้ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขนั้นในภายหลัง และการสละสิทธิในการกระทำผิดข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดของผู้ใช้บริการ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิในการกระทำผิดข้อกำหนด หรือเงื่อนไขดังกล่าวครั้งต่อไป หรือการสละสิทธิในข้อกำหนด หรือเงื่อนไขอื่นใด
 • 9. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ ที่นี่