สแกนแหลก แจกกระจาย

6YmzKJEMr3P4

สแกนแหลก แจกกระจาย

ลูกค้ารับเงินคืนทันที สูงสุด 10 บาท* เมื่อสแกนจ่ายด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท 30 บาท ขึ้นไป/ รายการ (25 รายการ/ เดือน)ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ 4 กันยายน 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

*ครั้งที่ 1-5 ของเดือน คืน 5 บาท/ รายการ
  ครั้งที่ 6-25 ของเดือน คืน 10 บาท/ รายการ

รายละเอียดและเงื่อนไขในการรับเงิน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ลูกค้าที่ร่วมรายการทราบถึง รายละเอียดต่างๆ การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียด ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด และบริษัท ทรู ดิจิตอล กรุ๊ป จำกัด
 2. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการ ครบถ้วน และถูกต้องตามเงื่อนไข
 3. ลูกค้าต้องชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วย แอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท ณ ร้านค้า ทรู พอยท์ แอนด์ เพย์ ที่ได้รับอนุมัติจากทรูมันนี่ เมื่อชำระครบ 30 บาท ขึ้นไป/รายการ
  • ครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 5 จะได้รับเงิน 5 บาทเข้าบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท ทันทีต่อรายการ
  • ครั้งที่ 6 ถึง ครั้งที่ 25 จะได้รับเงิน 10 บาทเข้าบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท ทันทีต่อรายการ
 4. บริษัทจำกัดจำนวนสิทธิ์ในการรับเงินที่ 25 สิทธิ์/ 1 เดือน/ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ที่ใช้ในการยืนยันตัวตนกับ ทรูมันนี่ วอลเล็ท
 5. บริษัทจำกัดจำนวนสิทธิ์ในการรับเงินของผู้ที่มีสิทธิ์ เมื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ ณ ร้านค้า ทรู พอยท์ แอนด์ เพย์ จำนวน 1 ครั้ง/1 ร้านค้า/ 1 วัน
 6. บริษัทจำกัดจำนวนสิทธิ์ในการรับเงินของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับ เมื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ ณ ร้านค้า ทรู พอยท์ แอนด์ เพย์ จำนวน 4 ร้านค้า/ 1 วัน
 7. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ที่มีหมายเลขประจำตัวบัตรประชาชนเดียวกัน กับหมายเลขบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนเป็นร้านค้า ทรู พอยท์ แอนด์ เพย์ จะไม่ได้รับเงินคืนจากร้านค้านั้นๆ
 8. จำกัดสิทธิ์เฉพาะลูกค้า ทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่ยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันแล้วเท่านั้น
 9. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลโดยเติมเงินเข้าบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท ทันที เว้นแต่จะเกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุสุดวิสัย
 10. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
 11. บริษัทมีสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไขหรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทมีสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ยกเลิกการให้ของรางวัล นำของรางวัลกลับคืนหรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย
 13. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทมีสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 14. กรณีที่ซื้อสินค้า หรือบริการ และภายหลังทำการยกเลิกการซื้อสินค้า หรือบริการดังกล่าว (Void/ Refund/ Cancel) บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้หรือรายการส่งเสริมอื่นใดของบริษัท กับผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมที่มีการกระทำดังกล่าว รวมทั้งยกเลิกการให้รางวัล หรือเรียกรางวัลคืนจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีการกระทำดังกล่าวได้
 15. สิทธิ์ในการรับเงินรางวัลจากรายการส่งเสริมการขายนี้ ต้องได้มาจากการชำระด้วย แอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท ใน ร้านค้า ทรู พอยท์ แอนด์ เพย์ ที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น
  หากบริษัทตรวจพบพฤติกรรมใดๆ ที่แสดง หรือส่อว่ารายการที่ทำให้ได้รับเงินรางวัลไม่ได้มาจากการซื้อสินค้า หรือบริการของร้านค้าที่ร่วมรายการจริง หรือส่อเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต บริษัทมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรืออายัดบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ทและเรียกคืนของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
 16. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center โทร. 1240