ใช้ทรูพอยท์ ซื้อตั๋วหนัง ซื้อป๊อปคอร์น ราคาพิเศษ @ Major

เพียง 99 ทรูพอยท์ + เงิน

ซื้อตั๋วหนัง ป๊อปคอร์น ราคาพิเศษ

@ Major Cineplex