ลูกค้าทรู ใช้ 39 ทรูพอยท์ แลกส่วนลด 10 บาท เมนูเครื่องดื่ม - เปิด TID