Canon iNSPiC [S] 5,990 บาท

กล้องและเครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก Canon iNSPiC [S] มูลค่า 5,990 บาท จำนวน  2 รางวัล

  • ถ่ายและพิมพ์ได้ทันที สั่งพิมพ์ได้รวดเร็วเพียงสัมผัสเดียว
  • แฟลชแบบปรับแต่งได้ (ออโต้/ปิด/เปิด), แฟลชวงแหวน (ไฟเสริม)
  • เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อพิมพ์จากอัลบั้มรูป
  • กันรอยด่างเปื้อน ทนทานต่อการฉีกขาดด้วยสติ๊กเกอร์แบบลอกได้
  • ด้วยเทคโนโลยี ZINK™ จึงไม่จำเป็นต้องใช้หมึก