"ท้องอิ่ม เน็ตแรง" รับฟรี! เน็ต 1 GB 7 วัน สูงสุด 6 GB

ท้องอิ่ม เน็ตแรง

รับฟรี! เน็ต 1 GB 7 วัน สูงสุด 6 GB

เพียงสั่งของที่ย่านเด็ดร้านดัง

แล้วสแกน/โอนจ่ายผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท (200 บาทขึ้นไป/ออเดอร์)

 

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย :
วันที่ 18 พ.ค 63 - 31 ส.ค. 63


วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย :

ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลต้องลงทะเบียนทรูมันนี่วอลเล็ทด้วยหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายทรูมูฟ เอช(TrueMove H)และชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการผ่านการสแกน QR หรือโอนเงินเข้าบัญชีของร้านค้า ณ ร้านค้าที่อยู่ในกลุ่ม “ย่านเด็ดร้านดัง” บนแอปพลิเคชันทรูมันนี่วอลเล็ทมูลค่าตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป ภายในช่วงระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย จะได้รับแพ็คเกจเสริมอินเทอร์เน็ต 1 กิกะไบต์

ของรางวัล :
ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะได้รับสิทธิในการสมัครและใช้บริการแพ็คเกจเสริมรายละเอียดดังนี้
แพ็กเกจ:บริการเสริมอินเทอร์เน็ต 1 กิกะไบต์
อายุการใช้งาน:7 วันหลังจากได้รับข้อความยืนยันการได้สิทธิ์


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลได้ทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลต้องยอมรับรายละเอียดระยะเวลา วิธีการร่วมและรายละเอียดเงื่อนไขต่อไปนี้
1.รายการส่งเสริมการขายนี้เป็นของบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด เรียกต่อจากนี้ว่า “บริษัท”
2.ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย ระหว่างวันที่18 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
3.บริษัทจำกัดรายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายทรูมูฟเอชเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
4.บริษัทจำกัดสิทธิ์ให้กับผู้ได้รับสิทธิ์ที่ 6 ครั้ง/ 1 เดือน/ 1 หมายเลขบัตรประชาชน โดยวิธีการแยกเป็น 2 ส่วนดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1: ชำระค่าสินค้าและ/ หรือบริการด้วยการสแกนผ่านป้าย QR Code ที่มีสัญลักษณ์ True Point & Pay หรือโอนเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทของร้านค้า ที่ได้รับการอนุมัติ บนแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท มูลค่าตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป/ ครั้ง จำกัดจำนวน 4 ครั้ง/ 1 เดือน
ส่วนที่ 2 : ชำระค่าสินค้าและ/ หรือบริการ ณ ร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติ ผ่านระบบส่งอาหารในชื่อ weshop commerce มูลค่าตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป/ ครั้ง จำกัดจำนวน 2 ครั้ง/ 1 เดือน
5.บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลโดย บริษัทจะส่งวิธีการสมัครรายการส่งเสริมการขายและแพ็กเกจเสริมจะเริ่มใช้ได้หลังจากได้รับข้อความยืนยันแล้วเท่านั้นเว้นแต่จะเกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุสุดวิสัย
6.การชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการกับร้านค้าที่สมัครใหม่ในกลุ่ม “ย่านเด็ดร้านดัง”จะได้เข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไปหลังจากได้รับการอนุมัติเป็นร้านค้าทรูสมาร์ตเมอร์ชันต์ที่มีสัญลักษณ์ True Point & Pay แล้ว
7.ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสามารถเข้าร่วมและได้รับสิทธิพิเศษในทุกช่วงของระยะเวลาส่งเสริมการขาย
8.สำหรับผู้ที่มีหมายเลขประจำตัวบัตรประชาชนเดียวกับหมายเลขบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนเป็นร้านค้าที่ร่วมรายการที่มีสัญลักษณ์ True Point & Pay จะไม่นับว่าเป็นการใช้ชำระค่าสินค้าและ/ หรือบริการ
9.รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
10.บริษัทมีสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
11.ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทมีสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
12.สิทธิ์ในการรับสมัคร และ ใช้บริการแพ็กเกจเสริมจากรายการส่งเสริมการขายนี้ ต้องได้มาจากการชำระด้วยทรูมันนี่วอลเล็ทในร้านค้าที่ร่วมรายการ เพื่อรับสินค้าและ/หรือบริการของร้านค้าดังกล่าวจริงเท่านั้น หากบริษัทตรวจพบพฤติกรรมใดๆ ที่แสดง หรือส่อว่ารายการที่ไม่ได้มาจากการซื้อสินค้าและ/หรือบริการของร้านค้าที่ร่วมรายการจริง บริษัทมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกและเรียกคืนของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
•กรณีที่ซื้อสินค้าและ/หรือบริการ และภายหลังทำการยกเลิกการซื้อสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าว (Void/ Refund/ Cancel) บริษัทจะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้และ/หรือรายการส่งเสริมอื่นใดของบริษัท กับผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมที่มีการกระทำดังกล่าว รวมทั้งยกเลิกการให้รางวัล หรือเรียกรางวัลคืนจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีการกระทำดังกล่าว
13.กรณีที่บริษัทตรวจพบว่าผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายมีพฤติกรรมหรือการกระทำใดๆ ที่แสดง หรือส่อเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตไม่ว่าทางใดหรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะยกเลิก และเรียกคืนของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
14.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center โทร. 1240