ไมโครเวฟ SHARP รุ่น R-2201F-K มูลค่า 2,190 บาท

ไมโครเวฟ SHARP รุ่น R-2201F-K มูลค่า 2,190 บาท