TID- โอ บอง แปง ลูกค้าทรูแบล็ค รับฟรี เซ็ตเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นจำนวน 1 แก้ว คู่กับ เบเกิ้ลครีมชีส หรือ เบเกอรี่ชนิดใดก็ได้ จำนวน 1 ชิ้น (มูลค่าสูงสุด 185 บาท)