พัดลมตั้งโต๊ะ Xiaomi Solove F5 ไร้สาย มูลค่า 1,160 บาท

ของรางวัลประจำวัน: พัดลมตั้งโต๊ะ Xiaomi Solove F5 ไร้สาย มูลค่า 1,160 บาท จำนวน 2 รางวัล