คุณสมบัติสิทธิประโยชน์ True Lifestyle Upgrade

คุณสมบัติสิทธิประโยชน์ True Lifestyle Upgrade

รับสิทธิพิเศษ True Lifestyle Upgrade เลือกอัปไซส์หรือรับเมนูพิเศษได้ตามใจคุณจากร้านค้าแบรนด์ดังที่ร่วมรายการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนสิทธิ์ที่ได้รับต่อเดือน

สถานะลูกค้าทรู

จำนวนสิทธิ์ / เดือน

4

3

2

1

 

*ลูกค้าสามารถใช้สิทธิพิเศษที่ตรงกับสถานะลูกค้าทรูของคุณเท่านั้น