ดูแลรถ ดูแลบ้าน ดูแลครอบครัว กับส่วนลดบริการฆ่าเชื้อ COVID-19