ลำโพงไร้สาย JBL Clip 4 2,490 บาท หรือ 2 เมนูพิเศษ จากโชนัน

ของรางวัลประจำวัน:

  • ลำโพงไร้สาย JBL Clip 4 มูลค่า 2,490 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • โค้ดรับฟรีโชยุราเมงหมูย่างมิโซะ ข้าวหน้าสไปซี่เบซิลไก่กรอบ ร้านโชนัน มูลค่ารวม 254 บาท จำนวน 42 รางวัล