Food Court Happy Week End

รวมศูนย์อาหารที่ร่วมแคมเปญ

รายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติม คลิก


ลูกค้าทรูมูฟ เอช ชำระเงินผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ณ ร้านค้าที่ร่วมแคมเปญ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ของทุกเดือน ทุกๆ การชำระเงินจำนวน 25 บาท จะได้รับ 1 ทรูพอยท์ คูณตามจำนวนเดือน

*ลูกค้าสามารถสะสมทรูพอยท์ได้เพิ่มสูงสุด 300 ทรูพอยท์ต่อเดือน ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน

เงื่อนไขการรับทรูพอยท์

 1. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด (“บริษัท”)
 2. กรณีชำระเงินผ่านทรูมันนี วอลเล็ท ภายในแอปพลิเคชันทรูไอดี หรือแอปพลิเคชันทรูมันนี วอลเล็ท (“การชำระเงิน”) จะได้รับคะแนนสะสมทรูพอยท์ จากการซื้อสินค้า ณ ร้านค้าที่สมัคร True Smart Merchant กับบริษัท และมีสัญลักษณ์ “Point & Pay” เท่านั้น
 3. สิทธิพิเศษนี้ สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ที่ลงทะเบียนโดยถูกต้องในนามบุคคลธรรมดา เท่านั้น
 4. ระยะเวลาให้สิทธิพิเศษ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 5. การชำระเงิน ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ Point & Pay ที่ผ่านการอนุมัติร้านค้าตามเงื่อนไข ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ของทุกเดือน ทุกๆ การชำระเงินจำนวน 25 บาท จะได้รับ 1 ทรูพอยท์ และจะคูณด้วยตัวเลขของเดือน เช่น
     - เดือนพฤษภาคม ตัวเลขของเดือนที่นำมาคูณ คือ 5 ลูกค้าได้รับทรูพอยท์ คูณ 5 เมื่อชำระเงินด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท
     - เดือนธันวาคม ตัวเลขของเดือนที่นำมาคูณ คือ 12 ลูกค้าได้รับทรูพอยท์ คูณ 12 เมื่อชำระเงินด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท
 6. ทรูพอยท์ของแคมเปญ “TruePoint Happy Weekend” สามารถสะสมได้สูงสุด 300 ทรูพอยท์/ เดือน / 1 หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขพาสปอร์ต
 7. แคมเปญ “TruePoint Happy Weekend” จะไม่ใช้กับการชำระเงินผ่านทรูมันนี วอลเล็ท ที่ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) การซื้อหรือชำระค่าสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ทุกประเภท การโอนเงิน, การชำระบิล, การบริจาคและการเติมเงินทุกประเภท ซึ่งเป็นธุรกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการชำระเงินกับร้านค้าตามแคมเปญนี้
 8. การคำนวณทรูพอยท์ระบบจะคำนวณจากทุกๆ การชำระเงินจำนวน 25 บาท โดยหากผลการคำนวณมีเศษเป็นทศนิยม ระบบจะปัดเศษทศนิยมลงในทุกกรณี
 9. บัญชีทรูมันนีที่ใช้ชำระเงิน จะต้องสมัครด้วยหมายเลขโทรศัพท์ทรูมูฟ เอชเท่านั้น และคะแนนของทรูพอยท์จะถูกสะสมให้กับหมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขพาสปอร์ตที่จดทะเบียนกับเลขหมาย ทรูมูฟ เอช นั้นๆ
 10. เลขหมายทรูมูฟ เอช ที่ผูกกับบัญชีทรูมันนี่ ต้องไม่ถูกยกเลิกบริการ ณ วันที่ได้รับคะแนนทรูพอยท์
 11. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 12. ลูกค้าจะได้รับทรูพอยท์ภายใน 2 ชั่วโมง นับจากที่มีการชำระเงินซื้อสินค้าที่ร้านค้าที่เข้าร่วมในแคมเปญนี้
 13. กรณีที่ บริษัทฯ ตรวจพบว่า ท่านมีพฤติกรรม หรือการกระทำใด ๆ ที่แสดง หรือส่อเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตไม่ว่าทางใด หรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ เช่น คะแนนสะสมทรูพอยท์ หรือของรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการดำเนินการยกเลิกรายการซื้อ-ขาย สินค้า/บริการ ภายในวันที่ได้มีการแลกรับคะแนนสะสมทรูพอยท์ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะยกเลิกหรืออายัดบัญชีทรู มันนี วอลเล็ท และเรียกคืน คะแนนสะสมทรูพอยท์ รวมถึงของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
 14. บริษัทมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสิทธิพิเศษในแคมเปญนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ของบริษัทได้