ดาบและโล่ที่ระลึก พร้อมลายเซ็น Jon Snow (Kit Harington) จาก Game of Thrones