TruePoint Happy Weekend

TruePoint Happy Weekend

วันหยุด...ทรูพอยท์เยอะ เดือน 12 รับทรูพอยท์ 12 เท่า

ลูกค้าทรูมูฟ เอช ชำระเงินผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ณ ร้านค้าที่ร่วมแคมเปญ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ของทุกเดือน ทุกๆ การชำระเงินจำนวน 25 บาท จะได้รับ 1 ทรูพอยท์ คูณตามจำนวนเดือน ถึง 31 ธันวาคม 2562

ตัวอย่างวิธีการคำนวณคะแนน
เดือน 5 (พฤษภาคม) ลูกค้าจะได้รับ ทรูพอยท์ คูณ 5
หรือ เดือน 12 (ธันวาคม) ลูกค้าจะได้รับ ทรูพอยท์ คูณ 12
ลูกค้าสามารถสะสมทรูพอยท์ได้เพิ่มสูงสุด 300 ทรูพอยท์ต่อเดือน ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน

พบร้านที่มีสัญลักษณ์ "True Point & Pay" ณ ตลาดนัดเสาร์-อาทิตย์ ในกรุงเทพที่แนะนำ

1. จตุจักร 6. สยามสแควร์
2. เจเจกรีน 7. สายใต้
3. บางมาร์เช่ 8. วังหลัง
4. มะลิ 9. รถไฟรัชดา
5. นกฮูก1และ2 10. รถไฟเลียบด่วนรามอินทรา

เงื่อนไขการรับทรูพอยท์สำหรับลูกค้า

 1. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด (“บริษัท”)
 2. กรณีชำระเงินผ่านทรูมันนี วอลเล็ท ภายในแอปพลิเคชันทรูไอดี หรือแอปพลิเคชันทรูมันนี วอลเล็ท (“การชำระเงิน”)จะได้รับคะแนนสะสมทรูพอยท์ จากการซื้อสินค้า ณ ร้านค้าที่สมัคร True Smart Merchant กับบริษัท และมีสัญลักษณ์ “Point & Pay” เท่านั้น
 3. สิทธิพิเศษนี้ สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ที่ลงทะเบียนโดยถูกต้องในนามบุคคลธรรมดา เท่านั้น
 4. ระยะเวลาให้สิทธิพิเศษ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม  2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 5. การชำระเงิน ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ Point & Pay  ที่ผ่านการอนุมัติร้านค้าตามเงื่อนไข ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ของทุกเดือน ทุกๆ การชำระเงินจำนวน 25 บาท จะได้รับ 1 ทรูพอยท์ และจะคูณด้วยตัวเลขของเดือน เช่น
  • เดือนพฤษภาคม ตัวเลขของเดือนที่นำมาคูณ คือ 5 ลูกค้าได้รับทรูพอยท์ คูณ 5 เมื่อชำระเงินด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท  
  • เดือนธันวาคม ตัวเลขของเดือนที่นำมาคูณ คือ 12 ลูกค้าได้รับทรูพอยท์ คูณ 12 เมื่อชำระเงินด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท   
 6. ทรูพอยท์ของแคมเปญ “TruePoint Happy Weekend” สามารถสะสมได้สูงสุด 300 ทรูพอยท์/ เดือน / 1 หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขพาสปอร์ต
 7. แคมเปญ “TruePoint Happy Weekend” จะไม่ใช้กับการชำระเงินผ่านทรูมันนี วอลเล็ท ที่ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) การซื้อหรือชำระค่าสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ทุกประเภท การโอนเงิน, การชำระบิล, การบริจาคและการเติมเงินทุกประเภท ซึ่งเป็นธุรกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการชำระเงินกับร้านค้าตามแคมเปญนี้
 8. การคำนวณทรูพอยท์ระบบจะคำนวณจากทุกๆ การชำระเงินจำนวน 25 บาท โดยหากผลการคำนวณมีเศษเป็นทศนิยม ระบบจะปัดเศษทศนิยมลงในทุกกรณี
 9. บัญชีทรูมันนีที่ใช้ชำระเงิน จะต้องสมัครด้วยหมายเลขโทรศัพท์ทรูมูฟ เอชเท่านั้น และคะแนนของทรูพอยท์จะถูกสะสมให้กับหมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขพาสปอร์ตที่จดทะเบียนกับเลขหมาย ทรูมูฟ เอช นั้นๆ
 10. เลขหมายทรูมูฟ เอช ที่ผูกกับบัญชีทรูมันนี่ ต้องไม่ถูกยกเลิกบริการ ณ วันที่ได้รับคะแนนทรูพอยท์
 11. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 12. ลูกค้าจะได้รับทรูพอยท์ภายใน 2 ชั่วโมง นับจากที่มีการชำระเงินซื้อสินค้าที่ร้านค้าที่เข้าร่วมในแคมเปญนี้
 13. กรณีที่ บริษัทฯ ตรวจพบว่า ท่านมีพฤติกรรม หรือการกระทำใด ๆ ที่แสดง หรือส่อเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตไม่ว่าทางใด หรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ เช่น  คะแนนสะสมทรูพอยท์   หรือของรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการดำเนินการยกเลิกรายการซื้อ-ขาย สินค้า/บริการ ภายในวันที่ได้มีการแลกรับคะแนนสะสมทรูพอยท์ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะยกเลิกหรืออายัดบัญชีทรู มันนี วอลเล็ท และเรียกคืน คะแนนสะสมทรูพอยท์ รวมถึงของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
 14. บริษัทมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสิทธิพิเศษในแคมเปญนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ของบริษัทได้