คุณสมบัติของผู้ถือบัตร True Card

 

True Card (ทรูการ์ด) คือบัตรที่ทรูจะมอบให้ลูกค้าคนพิเศษโดยเฉพาะ ให้ลูกค้า สามารถ อิ่ม ช้อป เพลิน ได้อย่างสะดวก พร้อมสิทธิพิเศษที่มากกว่า นอกจากนั้น True Card ยังเป็นบัตรแบบ Master Card ที่สามารถผูกเข้ากับบัญชีทรูมันนี่ วอลเลทโดยไม่จำเป็นต้องมีบัตรเครดิตหรือบัญชีเงินฝาก เพราะเป็นบัตรแบบ Master Card ที่สามารถใช้ได้ทั่วโลก เพื่อใช้รูดจ่ายและรับทรูพอยท์ได้ใบัตรเดียว

 

คุณสมบัติของผู้ถือบัตร True Card ทั้ง 2 ประเภท

 

True BlackCard

 

True RedCard

ลูกค้าทรูที่ใช้สินค้าและบริการในกลุ่มทรูติดต่อกันนานอย่างน้อย 6 เดือน และคงสถานะใช้บริการอยู่ โดยมียอดค่าชำระสินค้า/บริการรวมกันเฉลี่ยตั้งแต่ 3,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 

- ลูกค้าทรูที่ใช้สินค้าและบริการในกลุ่มทรู มานานติดต่อกันมากกว่า 10 ปี และคงสถานะใช้บริการอยู่ โดยมียอดค่าชำระสินค้า/บริการรวมกันเฉลี่ย 6 เดือนย้อนหลัง 2,000 - 2,999 บาทต่อเดือน

 

ลูกค้าทรูที่ใช้สินค้าและบริการในกลุ่มทรูติดต่อกันนานอย่างน้อย 6 เดือน และคงสถานะ   ใช้บริการอยู่ โดยมียอดค่าชำระสินค้า/บริการรวมกันเฉลี่ย 2,000 - 2,999 บาทต่อเดือน 

 - ลูกค้าทรูที่ใช้สินค้าและบริการในกลุ่มทรู มานานติดต่อกันมากกว่า 5 ปี และคงสถานะใช้ บริการอยู่ โดยมียอดค่าชำระสินค้า/บริการรวมกันเฉลี่ย 6 เดือนย้อนหลัง 500 - 1,999 บาทต่อเดือน

 

 

 

1. ลูกค้าจดทะเบียนในนามบุคคล (individual) เท่านั้น
2. สินค้า/บริการอย่างน้อย 1 สินค้าจะต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือน และคงสถานะใช้บริการอยู่
3. ยอดเฉลี่ยจากทุกสินค้า/บริการตามเกณฑ์ ที่ยังคงสถานะใช้บริการอยู่ เป็นระยะเวลา 6 เดือนติดต่อกัน ภายใต้หมายเลขบัตรประชาชนหรือ passport เดียวกัน
4. ยอดชำระค่าบริการที่นำมาเป็นยอดเฉลี่ย จะนำมาจากสินค้า/บริการที่มีสถานะปกติ (Active) เท่านั้น
5. ลูกค้ามีประวัติการชำระค่าบริการตรงตามกำหนดในทุกสินค้าและบริการ โดยไม่มีประวัติถูกระงับบริการ
6. สิทธิพิเศษทรูการ์ด มีสถานะ 1 ปีนับจากวันที่ทรูออกบัตรให้ [วันที่หมดอายุหน้าบ้ตร คือวันหมดอายุของกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบเติมเงิน]