5 ข้อดีที่ควรทำประกัน

ทุกวันนี้เราต้องเจอกับความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ กันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่จะทำให้เจ็บป่วยจากปัญหามลพิษ อุบัติเหตุต่างๆ ทั้งบนท้องถนน หรือจากภัยธรรมชาติ ทีนี้เราควรจะทำอย่างไร เพื่อรับมือกับความเสี่ยงเหล่านี้ แน่นอนว่าหนึ่งทางเลือกหลักๆ ที่จะช่วยเราในการบริหารความเสี่ยงเหล่านี้ก็คือการทำประกัน ดังนั้นเรามาดูไปพร้อมๆ กันว่าการทำประกันนั้น ดีอย่างไรบ้าง

1. หากเกิดความเสียหาย ก็ได้รับค่าชดใช้

การประกันภัยไม่ได้เป็นสิ่งที่จะทำให้ความเสี่ยงหรืออุบัติเหตุหายไป แต่การประกันภัยจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้านการเงิน

2. เป็นการให้หลักประกันต่อทั้งตัวเองและครอบครัว

ประโยชน์จากประกันภัยที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือ การทำประกันชีวิต เช่น หากพ่อหรือแม่เสียชีวิตโดยทำประกันชีวิตไว้ ก็จะได้รับการชดเชยเป็นเงินก้อนให้กับผู้เอาประกัน ซึ่งอาจเป็นภรรยาหรือลูกก็ได้ ทำให้สมาชิกครอบครัวไม่ต้องลำบากและสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้

3. ช่วยปลูกฝังนิสัยการออมและการประหยัด

นอกจากการทำประกันจะช่วยบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแล้ว ยังช่วยปลูกฝังนิสัยการออมและการประหยัด ซึ่งส่งผลให้มีเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน หรือวัยชราได้อีกด้วย

4. ช่วยให้เกิดความมั่นคงในการประกอบธุรกิจ

การประกันภัยสามารถให้เครดิตและเป็นหลักประกันแก่นักธุรกิจที่ต้องการลงทุนทำการค้าต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

5. ช่วยให้สังคมมีหลักประกันความปลอดภัย

การทำประกันส่งผลให้สังคมมีหลักประกันความปลอดภัย เราสามารถมั่นใจได้ว่า หากมีความเสียหายเกิดขึ้นเราก็จะได้รับการชดใช้

 

คลิก!

สิทธิพิเศษดีๆ จากทรูยู : เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิตซิกน่า ประกันภัยFrank.co.th เมืองไทยประกันภัย , GoBear , MSIG