"Yayoi The mall ลูกค้าทรูแบล็ค ทรูเรด ใช้ 199 ทรูพอยท์ รับฟรี ส่วนลด 100 บาท เมื่อทานอาหารที่ร้านมูลค่า 300 บาทขึ้นไป หลังหักส่วนลดบัตรสมาชิก"