แค่รับสแกนจ่าย 2 ครั้ง ก็ได้ 20 ทรูพอยท์

เฉพาะร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่ได้รับการเลือกเข้าร่วมโครงการเท่านั้น

 

วิธีการร่วมกิจกรรม :
สิทธิประโยชน์สำหรับร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเท่านั้น รับชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยการสแกนคิวอาร์ โค้ดหรือ การโอนเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ทของร้านค้า มูลค่าตั้งแต่ 30 บาทต่อรายการขึ้นไป จากลูกค้ารวมมากกว่าหรือเท่ากับ 2 รายการ ภายในระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายที่กำหนด มีสิทธิรับรางวัล คือ 20 ทรูพอยท์ ภายใน 14 วันทำการ หลังวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 
ระยะเวลาแคมเปญ :
วันที่ 23-30 มิถุนายน 2563
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ร้านค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “แค่รับ 2 ครั้ง ก็ได้ 20 ทรูพอยท์” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้

 1. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (“บริษัท”)
 2. ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย อยู่ในช่วงวันที่ 23-30 มิถุนายน 2563
 3. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์เฉพาะที่ได้รับ SMS เชิญเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น และรับชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยแอพพลิเคชันทรูมันนี่วอลเล็ทผ่านการสแกนคิวอาร์ โค้ด หรือ การโอนเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ทของร้านค้า ตั้งแต่ 30 บาทขึ้นไปต่อรายการ เป็นจำนวน 2 รายการ จากลูกค้าทรูมันนี่ 2 เบอร์ขึ้นไป ภายในระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายที่กำหนด มีสิทธิรับรางวัล คือ 40 ทรูพอยท์ โดยทรูพอยท์จะโอนเข้าบัญชีทรูไอดีของร้านค้านั้น ภายใน 14 วันทำการหลังจากรายการส่งเสริมการขายสิ้นสุดลง เว้นแต่จะเกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุสุดวิสัย
 4. บริษัทจำกัดจำนวนการได้รับ 40 ทรูพอยท์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมเท่านั้น
 5. ร้านค้าที่มีสิทธิ์รับรางวัลต้องสมัครลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช (True Move H) เท่านั้น
 6. รายการรับชำระค่าสินค้า หรือบริการ โดยการสแกนชำระคิวอาร์ โค้ด หรือการโอนเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ทของร้านค้า ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ที่มีหมายเลขประจำตัวบัตรประชาชนเดียวกับหมายเลขบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนเป็นร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่ร่วมรายการจะนับว่าเป็นรายการรับชำระค่าสินค้าหรือบริการจากร้านค้านั้นๆ 
 7. รางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น
 8. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ยกเลิกการให้ของรางวัล นำของรางวัลกลับคืน และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย
 10. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 11. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเลือกร้านค้าร่วมแคมเปญและการยกเลิกร้านค้าที่เข้าร่วมแคมเปญ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 12. กรณีที่ลูกค้าชำระค่าสินค้าหรือบริการ และภายหลังทำการยกเลิกการซื้อดังกล่าว (Void/ Refund/ Cancel) บริษัทสงวนสิทธิในไม่นับเป็นสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้และ/หรือยกเลิกการให้รางวัล หรือเรียกรางวัลคืนจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีการกระทำดังกล่าวได้
 13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center โทร.1326