อยากได้เน็ตฟรี โทรฟรี ต้องที่ TrueBonus

ทรูยูมอบสิทธิพิเศษ TrueBonus ให้กับลูกค้าทรู โดยคำนวณจากระยะเวลาที่ใช้สินค้าและบริการในเครือทรู

TrueBonus ประกอบด้วย

1. สำหรับลูกค้าทรูทุกท่าน

*รับสิทธิ์ WiFi ฟรี 60 นาที 1 วัน / สิทธิ์ (สามารถกดรับสิทธิ์ได้หลายครั้งต่อวัน)

เงื่อนไข: สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าที่มี True ID และมีหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือหมายเลขพาสปอร์ต ไม่สามารถใช้ได้สำหรับลูกค้าทรูมูฟเอช ที่ใช้แพ็กเกจ Unlimited (ทั้งนี้ ลูกค้าจะได้รับจำนวนสิทธิ์เท่ากับจำนวนสิทธิพิเศษ TrueBonus ของสินค้าและบริการที่ใช้บริการนานที่สุด)

2. สำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช

*รับสิทธิ์ฟรี ค่าโทรในเครือข่าย 30 นาที 1 วัน / สิทธิ์

*รับสิทธิ์ ส่ง SMS ฟรี 50 ข้อความ 1 วัน / สิทธิ์

*รับสิทธิ์เน็ตฟรี 24 ชม./สิทธิ์ (สามารถกดรับสิทธิ์ได้หลายครั้งต่อวัน)

   - ลูกค้าที่ใช้แพ็กเกจแบบ Non-Stop (ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง) จะได้รับสิทธิ์ความเร็ว 320MB / สิทธิ์

   - ลูกค้าที่ใช้แพ็กเกจอื่นๆ จะได้รับสิทธิ์ความเร็ว 320MB Non-Stop (ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง) / สิทธิ์

   - กรณีต้องการซื้อแพ็กเกจอื่นเพิ่มเติมก่อนแพ็กเกจเดิมสิ้นสุดระยะเวลา สามารถกด *190# จากเบอร์ทรูมูฟ เอช เพื่อยกเลิกแพ็กเกจเดิม

เงื่อนไข: สำหรับลูกค้าประเภทเติมเงิน

1. ลูกค้าต้องมียอดการเติมเงินขั้นต่ำ 100 บาทต่อเดือน

2. การคำนวณ TrueBonus คำนวณจากวันที่ 25 ของเดือนก่อนถึงวันที่ 24 เดือนปัจจุบัน และสามารถรับ TrueBonus ได้ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

เงื่อนไข: สำหรับลูกค้าประเภทรายเดือน

1. ค่าบริการรายเดือนขั้นต่ำ เกิน 100 บาท

2. การคำนวณ TrueBonus คิดจากยอดค่าการชำระค่าบริการโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มตามรอบบิล

   - รอบบิลของวันที่ 2, 10, 13, 16, 19 ของเดือนก่อนหน้าจะได้สิทธิ์ TrueBonus ในเดือนถัดไป โดยคิดจากยอดใช้จ่ายในเดือนปัจจุบัน

   - ส่วนรอบบิลของวันที่ 22, 25, 28 ของเดือนปัจจุบันจะได้ สิทธิ์ TrueBonus ในเดือนถัดไป โดยคิดจากยอดใช้จ่ายเดือนก่อนนั้น

*รับสิทธิ์ซื้อเน็ต 320 MB นาน 24 ชม. เพียง 9 บาท / สิทธิ์ (ไม่มีเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้บริการขั้นต่ำ)

3. สำหรับลูกค้าทรูวิชั่นส์

*รับสิทธิ์ ชมช่องเพิ่ม ฟรี 1 วัน / สิทธิ์ (สิทธิพิเศษนี้ จะนับวันต่อเนื่องรวมตามจำนวนสิทธิ์ที่ลูกค้าได้รับ)

*ลูกค้าแพ็กเกจ Platinum HD รับ 50 ทรูพอยท์ / 1 หมายเลข (ทรูพอยท์จะเพิ่มในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป)

ลำดับการปรับแพ็กเกจ

จำนวนสิทธิ์ที่ได้รับ

ช่องทางการรับสิทธิ์

สามารถรับสิทธิ์ผ่าน TrueYou Application หรือ www.trueyou.co.th