เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษลูกค้าทรูการ์ด

  •       สำหรับลูกค้าจดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา (individual) เท่านั้น
  •       สำหรับลูกค้าที่ใช้สินค้า/บริการในกลุ่มทรูอย่างน้อย 1 สินค้า (ทรูมูฟ เอช หรือ ทรูออนไลน์ หรือ ทรูวิชั่นส์) และยังคงสถานะการใช้บริการปกติ (Active)
  •       มียอดชำระค่าใช้บริการเฉลี่ยจากทุกสินค้า/บริการ (ทรูมูฟ เอช, ทรูออนไลน์, ทรูวิชั่นส์) ตามเกณฑ์ที่กำหนดและยังคงสถานะการใช้บริการปกติ (Active) ภายใต้หมายเลขบัตรประชาชน/พาสปอร์ต เดียวกัน
  •       สินค้า/บริการในระบบรายเดือนที่จดทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเดียวกัน จะนำยอดค่าบริการมาคำนวณเพื่อการจัดสถานะ
  •       สินค้า/บริการในระบบเติมเงินที่มีการยืนยันตัวตนด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเดียวกัน จะนำยอดเติมเงินมาคำนวณเพื่อการจัดสถานะ ยกเว้น กรณีที่ลูกค้าใช้บริการระบบเติมเงินมากกว่า 10 เลขหมายเลข จะไม่นำมาจัดสถานะ
  •       ลูกค้ามีประวัติการชำระค่าสินค้า/บริการตรงตามกำหนด โดยไม่มีประวัติการถูกระงับใช้บริการ
  •       สิทธิพิเศษลูกค้าทรู มีสถานะ 1 เดือนนับจากวันที่ระบบออกบัตรทรูการ์ดให้
  •       สถานะของลูกค้าทรู จะมีการจัดสถานะทุก 1 เดือนปฏิทิน
  •       หากกรณีลูกค้ามียอดชำระค่าสินค้า/บริการที่นำมาคำนวนในการจัดสถานะลูกค้าทรู เป็นยอดเฉลี่ยจากสินค้า/บริการที่มีสถานะปกติ (Active) ลดลง มีผลให้สถานะของลูกค้าทรูลดลง ระบบจะคงสถานะลูกค้าทรูเดิมต่อไปเป็นระยะเวลา 6 เดือน แต่ในระหว่างนี้หากยอดชำระค่าสินค้า/บริการดังกล่าวเพิ่มขึ้น สถานะลูกค้าทรูจะเปลี่ยนแปลงสถานะตามเงื่อนไขของการจัดสถานะนั้นๆ
  •       สำหรับลูกค้าต่างชาติ ยอดชำระค่าบริการสินค้า/บริการที่นำมาคำนวณในการจัดสถานะลูกค้าทรูจะต้องเป็นสินค้า/บริการที่จดทะเบียนภายใต้หมายเลขบัตรประชาชน/พาสปอร์ต เดียวกันเท่านั้น

·       รายละเอียดเพิ่มเติม https://privilege.trueid.net/truecard/term.html