เงื่อนไข ลูกค้าทรูมูฟ เอช แบบ รายเดือน/เติมเงิน

เงื่อนไข
สำหรับ ลูกค้าทรูมูฟ เอช แบบ รายเดือน :
1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ในระบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดา ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“บริษัทฯ”) และเป็นผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนทรูไอดีด้วยหมายเลยบัตรประชาชนตรงตามเงื่อนไข ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
2. การรับสิทธิพิเศษนี้จะเป็นการแลกรับสิทธิ์สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ทรูมูฟ เอช ที่ใช้ในการลงทะเบียนเข้าระบบใช้งานแอปพลิเคชั่นทรูไอดีเท่านั้น
3. ผู้ใช้บริการจะได้รับปริมาณเน็ตเพิ่ม (TrueYou Happiness Upgrade) โดยคิดจากอายุการใช้งานตั้งแต่เปิดใช้บริการทรูใดๆ (ทรูมูฟ เอช ทรูออนไลน์ และ/หรือทรูวิชั่นส์) ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน และรับสิทธิ์ตามประเภทสมาชิกทรูยูการ์ดปัจุจบัน คูณด้วยจำนวนที่จะได้รับสิทธิพิเศษจาก TrueYou Happiness Upgrade ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด
3.1 ผู้ใช้บริการต้องมีสถานะการใช้บริการปกติ ไม่ถูกระงับการใช้บริการชั่วคราวหรือถาวร และจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
3.1.1 ผู้ใช้บริการที่สมัครใช้บริการส่งเสริมการขายแบบไม่มีปริมาณเน็ต (3G|4G) ในแพ็กเกจ จะไม่สามารถเข้ารับสิทธิพิเศษนี้ได้
3.1.2 ผู้ใช้บริการที่สมัครใช้บริการส่งเสริมการขาย Share plan, Multi SIM จะได้รับปริมาณเน็ตเพิ่ม (TrueYou Happiness Upgrade) ที่เบอร์หลักเท่านั้น
3.2 สิทธิพิเศษนี้จะได้รับต่อเมื่อใช้คะแนนทรูพอยท์ 5 คะแนนแลกรับสิทธิ์สำเร็จ และจะเริ่มใช้สิทธิพิเศษนี้ได้ หลังจากได้รับข้อความ (SMS) แจ้งยืนยันการใช้บริการสำเร็จเรียบร้อยและสามารถใช้สิทธิพิเศษได้นาน 30 วัน
3.3 ปริมาณเน็ตเพิ่ม (TrueYou Happiness Upgrade) จะได้รับตามเงื่อนไขต่อไปนี้
3.3.1 ปริมาณเน็ตตามโปรโมชั่นหลัก คูณจำนวนตัวคูณ ที่จะได้รับจากสิทธิพิเศษ TrueYou Happiness Upgrade ดังนี้
3.3.1.1 หากผู้ใช้บริการได้รับ TrueYou Happiness Upgrade เพิ่มปริมาณเน็ตจำนวนคูณ 1.1 และสมัครใช้บริการแพ็กเกจตามที่ในข้อ 3 จะได้รับปริมาณเน็ตเพิ่มเป็นจำนวน 10% ของปริมาณในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ
3.3.1.2 หากผู้ใช้บริการได้รับ TrueYou Happiness Upgrade เพิ่มปริมาณเน็ตจำนวนคูณ 1.2 และสมัครใช้บริการแพ็กเกจตามที่ระบุในข้อ 3 จะได้รับปริมาณเน็ตเพิ่มเป็นจำนวน 20% ของปริมาณในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ
3.3.1.3 หากผู้ใช้บริการได้รับ TrueYou Happiness Upgrade เพิ่มปริมาณเน็ตจำนวนคูณ 1.3 และสมัครใช้บริการแพ็กเกจตามที่ระบุในข้อ 3 จะได้รับปริมาณเน็ตเพิ่มเป็นจำนวน 30% ของปริมาณในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ
3.3.1.4 หากผู้ใช้บริการได้รับ TrueYou Happiness Upgrade เพิ่มปริมาณเน็ตจำนวนคูณ 1.4 และสมัครใช้บริการแพ็กเกจตามที่ระบุในข้อ 3 จะได้รับปริมาณเน็ตเพิ่มเป็นจำนวน 40% ของปริมาณในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ
3.3.1.5 หากผู้ใช้บริการได้รับ TrueYou Happiness Upgrade เพิ่มปริมาณเน็ตจำนวนคุณ 1.5 และสมัครใช้บริการแพ็กเกจตามที่ระบุในข้อ 3 จะได้รับปริมาณเน็ตเพิ่มเป็นจำนวน 50% ของปริมาณในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ
3.3.1.6 หากผู้ใช้บริการได้รับ TrueYou Happiness Upgrade เพิ่มปริมาณเน็ตจำนวนคูณ 1.6 และสมัครใช้บริการแพ็กเกจตามที่ระบุในข้อ 3 จะได้รับปริมาณเน็ตเพิ่มเป็นจำนวน 60% ของปริมาณในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ
3.3.1.7 หากผู้ใช้บริการได้รับ TrueYou Happiness Upgrade เพิ่มปริมาณเน็ตจำนวนคูณ 1.7 และสมัครใช้บริการแพ็กเกจตามที่ระบุในข้อ 3 จะได้รับปริมาณเน็ตเพิ่มเป็นจำนวน 70% ของปริมาณในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ
3.3.1.8 หากผู้ใช้บริการได้รับ TrueYou Happiness Upgrade เพิ่มปริมาณเน็ตจำนวนคูณ 2.0 และสมัครใช้บริการแพ็กเกจตามที่ระบุในข้อ 3 จะได้รับปริมาณเน็ตเพิ่มเป็นจำนวน 100% ของปริมาณในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ
3.3.2 ปริมาณเน็ตจากการสมัครใช้บริการเสริมเน็ตทั้งแบบรายครั้ง หรือแบบต่ออายุอัตโนมัติที่ใช้บริการ โดยจะได้รับจากสิทธิพิเศษโดยใช้คะแนนทรูพอยท์ 5 คะแนนแลกรับสิทธิ์สำเร็จ ณ วันที่รับสิทธิ์ หรือมีการสมัครซื้อบริการเสริมเพิ่มหลังจากวันที่รับสิทธิ์ ซึ่งจะได้รับตัวคูณเปอร์เซ็นต์เพิ่มโดยอัตโนมัติ และใช้บริการได้ตามอายุการใช้งานของบริการเสริมเน็ต หรืออายุการรับสิทธิ์ 30 วัน แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะหมดก่อน
3.4 ผู้ใช้บริการต้องกดรับสิทธิ์ที่แอปพลิเคชั่นทรูไอดีเท่านั้น
3.5 จำนวนตัวคูณของปริมาณเน็ตที่ได้เพิ่ม จะถูกปรับตามสถานะลูกค้าทรูยู ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบจำนวนการคูณของตนเอง ได้ที่แอปทรูไอดี
3.6 จำกัดสิทธิ 1 เบอร์ สามารถแลกสิทธิพิเศษได้ 1 ครั้ง โดยสามารถกดรับสิทธิ์ได้ทุกเดือนตามรอบปฏิทิน และสิทธิ์นั้นจะมีอายุ 30 วันนับจากวันที่กด
3.7 กรณีที่ระยะเวลารับสิทธิ์ 30 วันยังไม่หมดอายุ หรือกดรับสิทธิ์ก่อนวันรับสิทธิ์เดิมหมดอายุ ผู้ใช้บริการสามารถรับสิทธิ์ได้ตามเงื่อนไข โดยระยะเวลาใช้สิทธิ์ 30 วันจะนับตั้งแต่กดรับสิทธิ์สำเร็จครั้งล่าสุด
3.8 สามารถตรวจสอบปริมาณเน็ตและวันหมดอายุการใช้งานได้ที่ข้อความ (SMS) หลังจากการกดรับสิทธิ์สำเร็จ
4. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
5. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

สำหรับ ลูกค้าทรูมูฟ เอช แบบ เติมเงิน :
1. สำหรับผู้ใช้บริการในระบบเติมเงิน ในนามบุคคลธรรมดา ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 – วันที่ 31 ธันวาคม 2564
2. ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้สมัครใช้บริการทรูมูฟ เอช โดยจะได้รับสิทธิ TrueYou Happiness Upgrade ต่อเมื่อสมัครใช้บริการแพ็กเกจเสริมเน็ต ทุกรายการขายที่กำหนด ยกเว้น ผู้ที่สมัครใช้บริการแพ็กเกจเสริมเน็ต แบบไม่อั้น ไม่ลดสปีด ผู้ใช้บริการจะได้รับปริมาณเน็ตเพิ่ม (TrueYou Happiness Upgrade) โดยคิดจากอายุการใช้งานตั้งแต่เปิดใช้บริการทรูใดๆ (ทรูมูฟ เอช ทรูออนไลน์ และ/หรือทรูวิชั่นส์) ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน และและรับสิทธิตามประเภทสมาชิกทรูยูการ์ดปัจุจบัน คูณด้วยจำนวนเท่าที่จะได้รับสิทธิพิเศษ TrueYou Happiness Upgrade ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนดดังต่อไปนี้
2.1 ผู้ใช้บริการต้องใช้แพ็กเกจเสริมเน็ตแบบตามปริมาณการใช้งาน
2.2 ผู้ใช้บริการที่ใช้แพ็กเกจเสริมแรงต่อเนื่องเมื่อใช้เน็ตตามปริมาณที่กำหนด และจะถูกลดความเร็วลงตามเงื่อนไขของแพ็กเกจ
3. สิทธิพิเศษนี้จะได้รับต่อเมื่อใช้คะแนนทรูพอยท์ 5 คะแนนแลกรับสิทธิ์สำเร็จ และจะเริ่มใช้สิทธิพิเศษนี้ได้หลังจากได้รับข้อความ (SMS) แจ้งยืนยันการใช้บริการสำเร็จเรียบร้อยและสามารถใช้สิทธิพิเศษได้นาน 30 วัน
4. สิทธิพิเศษ TrueYou Happiness Upgrade ที่จะได้รับต่อเมื่อผู้ใช้บริการทำการซือแพ็กเกจเสริมตามที่กำหนดและทำการกดรับสิทธิ์สำเร็จ โดยได้รับปริมาณเน็ตเพิ่มตามสถานะลูกค้าทรูยู ดังนี้
4.1 หากผู้ใช้บริการได้รับ TrueYou Happiness Upgrade เพิ่มปริมาณเน็ตจำนวนคูณ 1.1 และสมัครใช้บริการแพ็กเกจตามที่ระบุในข้อ 2 จะได้รับปริมาณเน็ตเพิ่มเป็นจำนวน 10% ของปริมาณในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ
4.2 หากผู้ใช้บริการได้รับ TrueYou Happiness Upgrade เพิ่มปริมาณเน็ตจำนวนคูณ 1.2 และสมัครใช้บริการแพ็กเกจตามที่ระบุในข้อ 2 จะได้รับปริมาณเน็ตเพิ่มเป็นจำนวน 20% ของปริมาณในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ
4.3 หากผู้ใช้บริการได้รับ TrueYou Happiness Upgrade เพิ่มปริมาณเน็ตจำนวนคูณ 1.3 และสมัครใช้บริการแพ็กเกจตามที่ระบุในข้อ 2 จะได้รับปริมาณเน็ตเพิ่มเป็นจำนวน 30% ของปริมาณในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ
4.4 หากผู้ใช้บริการได้รับ TrueYou Happiness Upgrade เพิ่มปริมาณเน็ตจำนวนคูณ 1.4 และสมัครใช้บริการแพ็กเกจตามที่ระบุในข้อ 2 จะได้รับปริมาณเน็ตเพิ่มเป็นจำนวน 40% ของปริมาณในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ
4.5 หากผู้ใช้บริการได้รับ TrueYou Happiness Upgrade เพิ่มปริมาณเน็ตจำนวนคูณ 1.5 และสมัครใช้บริการแพ็กเกจตามที่ระบุในข้อ 2 จะได้รับปริมาณเน็ตเพิ่มเป็นจำนวน 50% ของปริมาณในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ
4.6 หากผู้ใช้บริการได้รับ TrueYou Happiness Upgrade เพิ่มปริมาณเน็ตจำนวนคูณ 1.6 และสมัครใช้บริการแพ็กเกจตามที่ระบุในข้อ 2 จะได้รับปริมาณเน็ตเพิ่มเป็นจำนวน 60% ของปริมาณในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ
4.7 หากผู้ใช้บริการได้รับ TrueYou Happiness Upgrade เพิ่มปริมาณเน็ตจำนวนคูณ 1.7 และสมัครใช้บริการแพ็กเกจตามที่ระบุในข้อ 2 จะได้รับปริมาณเน็ตเพิ่มเป็นจำนวน 70% ของปริมาณในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ
4.8 หากผู้ใช้บริการได้รับ TrueYou Happiness Upgrade เพิ่มปริมาณเน็ตจำนวนคูณ 2.0 และสมัครใช้บริการแพ็กเกจตามที่ระบุในข้อ 2 จะได้รับปริมาณเน็ตเพิ่มเป็นจำนวน 100% ของปริมาณในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ
5. ปริมาณเน็ตที่ได้รับเพิ่มจะสิ้นสุดระยะเวลาการใช้งานแพ็กเกจตามแพ็กเกจเสริมที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ
6. จำกัดสิทธิ 1 เบอร์ สามารถแลกสิทธิพิเศษได้ 1 ครั้ง โดยสามารถกดรับสิทธิ์ได้ทุกเดือนตามรอบปฏิทิน และสิทธิ์นั้นจะมีอายุ 30 วันนับจากวันที่กด
7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
8. สิทธิใดๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วยหากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทฯมีสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที
9. บริษัทฯมีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัทเว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น
10. แพ็กเกจนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลก่อนใช้บริการแพ็กเกจเสริมได้ที่ www.truemoveh.comและสำหรับการตั้งค่าเชื่อมต่อระบบ 4G/3G ที่ http://www3.truecorp.co.th/phonefirstหรือ ทรูมูฟ เอช แคร์ โทร 1242