เอกสารลงทะเบียนร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชั่นเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนลงทะเบียนเป็นร้านกับทรู ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์

1. บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของธุรกิจ
2. ภาพถ่ายหน้าร้าน [ธุรกิจออนไลน์ ขอภาพหน้าเพจ]
3. ภาพถ่ายสินค้า
4. หน้าสมุดบัญชีธนาคารใดก็ได้ ที่แสดงชื่อตรงกับชื่อเจ้าของธุรกิจ
5. บัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์ในเครือข่ายใดก็ได้ เพื่อไว้รับเงินค่าสินค้า