สร้อยคอทองคำ 1 บาท 25,419 บาท

ของรางวัลประจำวัน: สร้อยคอทองคำ 1 บาท มูลค่า 25,419 บาท จำนวน 1 รางวัล