วิธีการร่วมกิจกรรมเลขรับโชค

วิธีการร่วมกิจกรรมเลขรับโชค


1. ลูกค้าเลือกหมายเลขที่ชื่นชอบ ตั้งแต่ 00 - 99 โดย 1 หมายเลขทรูไอดี เลือกได้ 1 หมายเลขต่อวัน

2. หมายเลขที่มีผู้เลือกน้อยที่สุดในแต่ละวัน คือ เลขรับโชคของวันนั้นๆ และลูกค้าที่เลือกหมายเลขที่มีผู้เลือกน้อยที่สุดในแต่ละวัน เป็นผู้ได้รับรางวัลทรูพอยท์ 100 คะแนน

3. พิเศษยิ่งขึ้น

- ลูกค้าที่ได้รับรางวัลจากเลขรับโชค จำนวน 3 ครั้ง ใน 1 เดือน ได้รับรางวัลทองคำ หนัก 1 สลึง (เฉพาะวันที่ 1 สิงหาคม 2564 - 31 สิงหาคม 2564)
- ลูกค้าที่ได้รับรางวัลจากเลขรับโชค จำนวน 5 ครั้ง ใน 1 เดือน ได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท
- ลูกค้าที่ได้รับรางวัลจากเลขรับโชค จำนวน 7 ครั้ง ใน 1 เดือน ได้รับรางวัลมอเตอร์ไซค์ Honda PCX 160

4. เล่นบ่อย รับเลย! ทรูพอยท์กองโต (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 )
- ผู้ร่วมกิจกรรมที่ร่วมกิจกรรม ครบ 10 ครั้ง ในรอบระยะเวลา 1 เดือนตามปฏิทิน จะได้รับทรูพอยท์ 20 คะแนน
- ผู้ร่วมกิจกรรมที่ร่วมกิจกรรม ครบทุกวันในรอบระยะเวลา 1 เดือนตามปฏิทิน (ขึ้นอยู่กับจำนวนวันในเดือนนั้นๆ) จะได้รับทรูพอยท์ 100 คะแนน