realme Watch 2 Pro 3,499 บาท หรือคูปองเงินสด Baskin Robbins 200 บาท

ข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าทรู

 

ของรางวัลประจำวัน

  • realme Watch 2 Pro มูลค่า 3,499 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • คูปองเงินสด Baskin Robbins มูลค่า 200 บาท จำนวน 50 รางวัล