เงื่อนไขการรับทรูพอยท์

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
1. ผู้ร่วมกิจกรรม 1000 คนแรกที่เชียร์ทีมที่ชนะจะได้รับ 10 ทรูพอยท์ และถ้าผลเสมอจะรับ 5 ทรูพอยท์
2. ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่าน จะได้รับรางวัลสูงสุดรวมกันไม่เกิน 150 ทรูพอยท์ตลอดระยะเวลากิจกรรม
3. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
4. ลูกค้าจะได้รับทรูพอยท์ภายใน 30 วันทำการ
5. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
7. กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด
8. เงื่อนไขในการรับสิทธิ์พิเศษนี้ อาจจะมีการถูกแปลไปเป็นภาษาอื่นๆ อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขในการรับสิทธิ์พิเศษฉบับภาษาไทยให้ยึดเป็นฉบับหลัก
9. สิทธิพิเศษนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการที่ True Shop หรือโทร 1242