" Tenya ลดพิเศษ10% เมื่อทานอาหารและเครื่องดื่มเมนูในราคาปกติ 400 บาทขึ้นไปสำหรับลูกค้าทรูแบล็ค ทรูเรด ทรูบลู ทรูกรีน"