ใช้ทรูพอยท์ 30 คะแนน + 379 บาท แลกซื้อ กล่องอาหารกลางวัน 3 ช่อง พร้อมกล่องใส่ซุปและช้อนในตัว ประหยัด 30 บาท