จะแชร์ข้อมูลได้อย่างไร

คุณสามารถแชร์ร้านค้าหรือสิทธิประโยชน์ให้เพื่อนหรือคนที่คุณรักได้ทั้งหลายช่องทางดังนี้

1. Facebook

2. Email

3. Twitter