ชมสเน่ห์ทะเลใต้ กับ หนุ่มสาวทัวร์

ชวนลูกค้าทรูเที่ยวชมความสวยงามของท้องทะเลใต้กับสิทธิพิเศษจากหนุ่มสาวทัวร์เพื่อลูกค้าทรูโดยเฉพาะ