ปันรัก ปันสุข ด้วยทรูพอยท์

ส่งต่อน้ำใจ ร่วมกันสร้างพลังแห่งการให้ ด้วยการเปลี่ยนทรูพอยท์แทนเงินบริจาค ให้กับมูลนิธิและองค์การการกุศลต่างๆได้แล้ววันนี้