Instant Win Wheel Game Celebrate Together 23 (Body)

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรู

วิธีการร่วมสนุก

 

1. หมุนวงล้อ 2. แสดงของรางวัลที่ได้รับ
   

3. คลิกปุ่ม รางวัลของฉัน
เพื่อดูของรางวัลที่ได้รับ
4. คลิกที่รูปของรางวัล
จะแสดงรายละเอียดของรางวัล


ระยะเวลากิจกรรม 10 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2567
ผู้ร่วมกิจกรรม 1 บัญชีทรูไอดี จะได้รับสิทธิ์เล่นเกมฟรี 1 ครั้งต่อวัน ตลอดระยะเวลากิจกรรม

(หลังจากหมดเขตร่วมสนุกกิจกรรม ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเข้ามาตรวจสอบของรางวัลที่ได้รับ ในเมนู "ของรางวัลของฉัน" จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2567)

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรม Celebrate Together ปาร์ตี้หมุนรับโชค

1. กิจกรรม Celebrate Together ปาร์ตี้หมุนรับโชค ("กิจกรรม") นี้จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ("บริษัทฯ") สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนบัญชีทรูไอดี ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ("ผู้ร่วมกิจกรรม") โดยกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่ วันที่ 10 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2567 เวลา 23:59 น. หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงจากบริษัทฯ

2. ผู้ร่วมกิจกรรม 1 บัญชีทรูไอดี จะได้รับสิทธิ์เล่นกิจกรรมฟรี 1 สิทธิ์ ต่อวัน ตลอดระยะเวลากิจกรรม

3. ผู้ร่วมกิจกรรม เมื่อเล่นด้วยสิทธิ์ฟรี มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลตามลำดับการมอบของรางวัลซึ่งบริษัทฯได้กำหนดไว้ ตามสิทธิ์ของการเข้าร่วมกิจกรรมตามลำดับการมอบของรางวัล แนบท้าย ตั้งแต่ลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 30,000 กรณีมีผู้ร่วมกิจกรรมได้รับของรางวัลจนครบลำดับที่ 30,000 แล้ว จะหมุนเวียนลำดับการมอบของรางวัลตั้งแต่ลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 30,000 ใหม่อีกครั้งไปตลอดทั้งกิจกรรม (ยกเว้นของรางวัลทองคำแท่ง 5 บาท, สร้อยคอทองคำ 2 สลึง, Samsung Galaxy Z Flip 5, ทองคำแท่ง 1 กรัม และเงินเติมเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท มูลค่า 50 บาท ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับต่อเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามลำดับที่กำหนดเท่านั้น)

4. กรณีของรางวัลซึ่งเป็นบริการของทรูมูฟ เอช หรือ ทรูมันนี่ ผู้ร่วมกิจกรรมต้องมีบริการของทรูมูฟ เอช หรือ ทรูมันนี่ เพื่อรับของรางวัล

5. ผู้ร่วมกิจกรรม สามารถเข้าร่วมกิจกรรม ได้ทางแอปพลิเคชันทรูไอดี หรือเว็บไซต์ทรูไอดี โดยใช้ User Name และ Password ที่ใช้ในการลงทะเบียนกับทรูไอดี

6. ของรางวัลที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับจะแสดงอยู่ในหน้า "รางวัลของฉัน" ของกิจกรรม บนแอปพลิเคชันทรูไอดี หรือเว็บไซต์ทรูไอดี

7. เมื่อผู้ร่วมกิจกรรมเล่นเกมจบในแต่ละครั้ง ด้วยสิทธิ์ฟรี จะได้รับของรางวัล มีรายละเอียด ดังนี้
7.1. ทองคำแท่ง น้ำหนัก 5 บาท มูลค่า 160,357 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  จำนวน 1 รางวัล (มูลค่า ณ วันที่ 19 พ.ค. 66)
สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ร่วมกิจกรรมโดยใช้สิทธิ์ฟรี เป็นลำดับที่ 5,000,000
7.2. สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 สลึง มูลค่า 14,976 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จำนวน 5 รางวัล (มูลค่า ณ วันที่ 12 ก.ย.65)
สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ร่วมกิจกรรมโดยใช้สิทธิ์ฟรี เป็นลำดับที่
800,000, 1,600,000, 2,400,000, 3,200,000, 4,000,000
7.3. ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 กรัม มูลค่า 2,235 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จำนวน 55 รางวัล (มูลค่า ณ วันที่ 4 ต.ค. 66)
สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ร่วมกิจกรรมโดยใช้สิทธิ์ฟรี เป็นลำดับที่
30000, 100000, 220000, 340000, 460000, 580000, 700000, 820000, 940000, 1060000, 
1180000, 1300000, 1420000, 1540000, 1660000, 1780000, 1900000, 2020000, 2140000, 2260000, 2380000, 2500000, 2620000, 2740000, 2860000, 2980000, 3100000, 3220000, 3340000, 3460000, 3580000, 3700000, 3820000, 3940000, 4060000, 4180000, 4300000, 4420000, 4540000, 4660000, 4780000, 4900000, 5020000, 5140000, 5260000, 5380000, 5500000, 5620000, 5740000, 5860000, 5980000, 6100000, 6220000, 6340000, 6460000
7.4 Samsung Galaxy Z Flip 5 มูลค่า 39,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จำนวน 1 รางวัล
สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ร่วมกิจกรรมโดยใช้สิทธิ์ฟรี เป็นลำดับที่
5,500,000
7.5. ทรูพอยท์ จำนวน 7,000,000 คะแนน แบ่งเป็น
- ทรูพอยท์ 1 คะแนน จำนวน 6,000,000 รางวัล
- ทรูพอยท์ 5 คะแนน จำนวน 200,000 รางวัล
โดยทรูพอยท์จะโอนเข้าบัญชีของผู้ร่วมกิจกรรม ตามบัญชีทรูไอดีที่ใช้ Login เข้าสู่ระบบ ภายในเวลา 24 ชั่วโมงนับจากวันที่ได้รับรางวัล
7.6. แพ็กเกจอินเตอร์เน็ต โดย TrueMove H
- รับแพ็กเกจเน็ตฟรี 500 MB (ใช้งานได้ 24 ชั่วโมง) มูลค่า 19 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดย TrueMove H จำนวน 80,000 รางวัล
- รับแพ็กเกจเน็ตฟรี 1 GB (ใช้งานได้ 24 ชั่วโมง) มูลค่า 29 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดย TrueMove H จำนวน 85,000 รางวัล
- รับแพ็กเกจ WiFi ฟรี Unlimited (ใช้งานได้ 24 ชั่วโมง) มูลค่า 39 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดย TrueMove H จำนวน 85,000 รางวัล
7.7. เงินเติมเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท มูลค่า 146,250 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  จำนวน 40,000 รางวัล
- มูลค่า 3 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  จำนวน 30,250 รางวัล
- มูลค่า 5 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จำนวน 9,000 รางวัล
- มูลค่า 10 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จำนวน 600 รางวัล
- มูลค่า 20 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จำนวน 100 รางวัล
- มูลค่า 50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จำนวน 50 รางวัล
เฉพาะเงินเติมเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท มูลค่า 50 บาท
สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ร่วมกิจกรรมโดยใช้สิทธิ์ฟรี ลำดับที่
655000, 715000, 775000, 835000, 895000, 955000, 1015000, 1075000, 1135000, 1195000, 1255000, 1315000, 1375000, 1435000, 1495000, 1595000, 1695000, 1795000, 1895000, 1995000, 2095000, 2195000, 2295000, 2395000, 2495000, 2595000, 2695000, 2795000, 2895000, 2995000, 3095000, 3195000, 3295000, 3395000, 3495000, 3595000, 3695000, 3795000, 3895000, 3995000 
7.8. แพ็กเกจรับชมทรูไอดี พลัส นาน 7 วัน มูลค่า 29 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  จำนวน 25,000 รางวัล
7.9. แพ็กเกจรับชมฟุตบอล ทรู พรีเมียร์ มูลค่า 219 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  จำนวน 25,000 รางวัล
7.10. โค้ดส่วนลด ซื้อ Gaming Chair รุ่น VIDA ราคา 19,900 บาท ปกติราคา 25,000 บาท จาก Modernform จำนวน 100,000 รางวัล
7.11 โค้ดส่วนลด มูลค่า 500 บาท เมื่อซื้อสินค้า 2,000 บาทขึ้นไป ที่ Ultima II  จำนวน 600,000 รางวัล
7.12 โค้ดส่วนลด 30% ลดสูงสุด 1,500 บาท (ไม่มีขั้นต่ำ) ที่ Oriental Princess จำนวน 600,000 รางวัล
7.13 คำอวยพร

8. กรณีของรางวัลที่ได้รับเป็นโค้ดส่วนลด จะต้องนำไปใช้กับร้านค้าที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ภายในวันที่ 14 มกราคม 2567 เวลา 23:59 น.เท่านั้น โดยผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับของรางวัลเมื่อเล่นกิจกรรมจบ

9. บริษัทฯ จะประกาศผลผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลทองคำแท่ง 5 บาท, สร้อยคอทองคำ 2 สลึง, Samsung Galaxy Z Flip 5 และทองคำแท่ง 1 กรัม  ในวันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 18.00 น. ทางเฟซบุ๊กทรูยู

10. หลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทองคำแท่ง 5 บาท, สร้อยคอทองคำ 2 สลึง, Samsung Galaxy Z Flip 5 และทองคำแท่ง 1 กรัม  แล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อผู้ได้รับรางวัลทางหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลงทะเบียนบัญชีทรูไอดี ภายใน 7 วัน เพื่อทำการยืนยันบัญชีทรูไอดี หรือในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลได้ทำการลงทะเบียนบัญชีทรูไอดีด้วยอีเมล เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อผู้ได้รับรางวัลทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้เพื่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อติดต่อผู้ได้รับรางวัล จากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียด การชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ผู้ได้รับรางวัลทราบ สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป มีหน้าที่ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามมูลค่าของรางวัลที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว้ โดยผู้ได้รับรางวัลต้องชำระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายผ่านบัญชีธนาคารให้กับ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด และต้องส่งรูปสำเนาเอกสารการชำระภาษี พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และรูปสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งให้แก่บริษัทฯ ทางอีเมล TruePrivilege@truecorp.co.th ในวันทำการ ระหว่างเวลา 09:00 – 17:30 น.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล และใช้ยืนยันให้กับบริษัทฯ หากผู้ได้รับรางวัลไม่ได้ชำระภาษีหรือแจ้งหลักฐานตามเงื่อนไข ภายในวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ให้ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัลใด ๆ ทั้งสิ้น

11. ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องไม่มีเจตนาทุจริต หรือกระทำการอันผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เช่น ต้องไม่ใช้โปรแกรมช่วยเหลือหรือเจาะระบบแอปพลิเคชัน หรือดำเนินการโดยเจตนาทุจริตเพื่อให้ได้ของรางวัล การตรวจสอบจะครอบคลุมไปถึงความผิดปกติในการใช้งานอื่น ๆ นอกเหนือไปจากที่กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ามีการกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

12. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนมูลค่าเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

13. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลทองคำแท่ง 5 บาท, สร้อยคอทองคำ 2 สลึง, Samsung Galaxy Z Flip 5 และทองคำแท่ง 1 กรัม  จะต้องเข้ามารับรางวัลด้วยตนเอง ตามวันและเวลาที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ โดยนำเอกสารสำหรับการรับรางวัล ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน เอกสารการชำระภาษี 5% และเอกสารชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% มอบให้แก่บริษัทฯ (ใบนำฝากเงิน pay-in slip) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องมาให้แก่บริษัทฯ ที่ อาคารทรูทาวเวอร์ ชั้น 26 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 ในวันและเวลาที่จะมีการแจ้งนัดรับของรางวัลกับเจ้าหน้าที่ มิเช่นนั้น ให้ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับของรางวัลสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัล

ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 ยังคงมีอยู่ บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ และ/หรือ วันเวลา ในการรับรางวัลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบผ่านเลขหมายโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนบัญชีทรูไอดี

14. ในกรณีที่จะต้องมีการจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ ของรางวัลจะถูกจัดส่งไปตามที่อยู่ที่ผู้ได้รับรางวัลแจ้งกับเจ้าหน้าที่เท่านั้น และทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์เฉพาะในประเทศเท่านั้น

15. หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถเข้ามารับของรางวัลได้ด้วยตนเอง หรือต้องการให้ผู้อื่นเข้ามารับของรางวัลแทน จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมเอกสารประกอบและเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่

16. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมอย่างถูกต้อง บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการงดมอบของรางวัลหากผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้

17. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

18. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม, วิธีการร่วมกิจกรรม, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือ รายละเอียดอื่นใด โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

19. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือ ปรับกลไกวิธีของกิจกรรมในครั้งนี้ และ/หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับของรางวัลได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

20. ผู้ได้รับรางวัลต้องยินยอมให้บริษัทฯ ทำการบันทึกภาพ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางเฟซบุ๊กทรูไอดี และเฟซบุ๊กทรูยู โดยบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประโยชน์สำหรับกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ สามารถใช้ภาพและข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งทางบริษัทฯ ถือว่าได้รับอนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

21. ทาง Apple และ Google ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการจัดกิจกรรมนี้

22. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1242

 

ลำดับการมอบของรางวัล
1. ลำดับของรางวัลที่ผู้ร่วมกิจกรรมด้วยสิทธิ์ฟรีจะได้รับ มีรายละเอียดดังนี้
https://bit.ly/3Rt7vB5