Free Gift

 • Starbucks Cards 300 บาท จำนวน 5 รางวัล

   

  ลูกค้าที่ร่วมสนุกตามลำดับที่ (17847,5418,394,19944,15524) จำนวน 5 ท่าน เป็นผู้ได้รับของรางวัลประจำวัน ติดตามการประกาศผล และรายละเอียดการรับของรางวัลได้ที่ Facebook.com/trueyouhappiness (ค้นหา TrueYou) หน้า Notes ในวันถัดไป / ยืนยันการรับของรางวัล ภายใน 7 วัน ได้ที่ http://bit.ly/TYConfirm

 • ทองแท้รูปกิมตุ้ง หนัก 1 บาท มูลค่า 22,840 บาท จำนวน 1 รางวัล

   

  ลูกค้าที่ร่วมสนุกตามลำดับที่ (27220) จำนวน 1 ท่าน เป็นผู้ได้รับของรางวัลประจำวัน ติดตามการประกาศผล และรายละเอียดการรับของรางวัลได้ที่ Facebook.com/trueyouhappiness (ค้นหา TrueYou) หน้า Notes ในวันถัดไป / ยืนยันการรับของรางวัล ภายใน 7 วัน ได้ที่ http://bit.ly/TYConfirm

 • สร้อยข้อมือปี่เซี้ยะทองแท้ 99.99% พร้อมสายหิน 4,990 บาท จำนวน 1 รางวัล

   

  ลูกค้าที่ร่วมสนุกตามลำดับที่ (13041) จำนวน 1 ท่าน เป็นผู้ได้รับของรางวัลประจำวัน ติดตามการประกาศผล และรายละเอียดการรับของรางวัลได้ที่ Facebook.com/trueyouhappiness (ค้นหา TrueYou) หน้า Notes ในวันถัดไป / ยืนยันการรับของรางวัล ภายใน 7 วัน ได้ที่ http://bit.ly/TYConfirm

 • บัตรกำนัลแทนเงินสดจาก Big C มูลค่า 600 บาท จำนวน 5 รางวัล

   

  ลูกค้าที่ร่วมสนุกตามลำดับที่ (6437,16112,9487,10320,420) จำนวน 5 ท่าน เป็นผู้ได้รับของรางวัลประจำวัน ติดตามการประกาศผล และรายละเอียดการรับของรางวัลได้ที่ Facebook.com/trueyouhappiness (ค้นหา TrueYou) หน้า Notes ในวันถัดไป / ยืนยันการรับของรางวัล ภายใน 7 วัน ได้ที่ http://bit.ly/TYConfirm

   

 • สร้อยข้อมือปี่เซี้ยะเบบี้สายโซ่ทอง สายทองแท้ เชือกแดง 3,990 บาท จำนวน 1 รางวัล

   

  ลูกค้าที่ร่วมสนุกตามลำดับที่ (7411) จำนวน 1 ท่าน เป็นผู้ได้รับของรางวัลประจำวัน ติดตามการประกาศผล และรายละเอียดการรับของรางวัลได้ที่ Facebook.com/trueyouhappiness (ค้นหา TrueYou) หน้า Notes ในวันถัดไป / ยืนยันการรับของรางวัล ภายใน 7 วัน ได้ที่ http://bit.ly/TYConfirm

 • บัตรกำนัลแทนเงินสดจาก Tesco Lotus มูลค่า 600 บาท จำนวน 5 รางวัล

   

  ลูกค้าที่ร่วมสนุกตามลำดับที่ (10054,12542,16468,1520,2507) จำนวน 5 ท่าน เป็นผู้ได้รับของรางวัลประจำวัน ติดตามการประกาศผล และรายละเอียดการรับของรางวัลได้ที่ Facebook.com/trueyouhappiness (ค้นหา TrueYou) หน้า Notes ในวันถัดไป / ยืนยันการรับของรางวัล ภายใน 7 วัน ได้ที่ http://bit.ly/TYConfirm

 • 24 January 2020
วันนี้ไม่มี Free Gift โปรดติดตามในวันพรุ่งนี้นะคะ

  24 January 2020 วันนี้ไม่มี Free Gift โปรดติดตามในวันพรุ่งนี้นะคะ